The Praxity Alliance

Logo Praxity

 

 

O siti Praxity

Praxity AISBL je globální aliance nezávislých společností. Je založena jako nezisková organizace v souladu s belgickými právními normami a hlavní sídlo společnosti je v Epsomu. Praxity – Global Alliance Limited je nezisková organizace s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu a má hlavní sídlo v Anglii. Jako aliance, Praxity neposkytuje služby veřejného účetnictví, auditu, daní, poradenství či jiné odborné služby jakéhokoli druhu třetím stranám. Aliance nepředstavuje společný podnik, partnerství nebo propojenost mezi zúčastněnými firmami. Vzhledem k tomu, že firmy Alliance jsou nezávislé, Praxity za poskytované služby nebo kvalitu služeb zúčastněných firem neručí.

Pro více informací

Pro více informací navšivte Praxity online