Forvis Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy

Představujeme vám přehled "FORVIS MAZARS REPORT: Ekonomika a finanční trhy", ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích. Dozvíte se informace o aktuálním vývoji akcií, směnných kurzech, úrokových sazbách a komoditách. Díky přehledu získáte orientaci ohledně vývoje HPD, inflace a v dalších klíčových makroekonomických datech a ukazatelích.

Věříme, že se tento přehled stane pro vás užitečným průvodcem i vzhledem k aktuálnímu nestabilnímu ekonomickému vývoji a případně pomůže v rámci dopadů pandemie Covid-19 na celosvětovou ekonomiku minimalizovat rizika pro Vás business.

Pokud máte zájem o pravidelný odběr newsletteru, vyplňte, prosíme, níže uvedený formulář:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Forvis Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 12/2023

709165d53ca8-ekonomika-a-financni-trhy-12_2023.png
Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 9/2023

808b88ac8045-Mazars-Report-9-2023.png
Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 6/2023

73e3289520e2-Mazars-Report-Economy-and-financial-markets-6-2023.png
Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 3/2023

c9e0d849e715-Mazars-Report-Ekonomika-a-financni-trhy-23-2022.png
Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 12/2022

d5184cb90701-Mazars-Report-Ekonomika-a-financni-trhy-12-2022.png
Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 9/2022

Představujeme vám přehled „Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy“, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Dále se dozvíte informace o směnných kurzech, o změnách trhu práce a mezd a budete mít přehled o trendech v růstu cen klíčových komodit.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 6/2022

fe88fd75376b-Mazars-Report-6-2022.png
Představujeme vám deváté číslo přehledu Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy, ve kterém pro Vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 1/2022

fce0d9c88887-mazars-report-1_2022.jpg
Dovolujeme si vám představit osmé číslo přehledu "Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy", ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 12/2021

1dc3fd32eb4f-MAZARS-REPORT-Ekonomika-a-financni-trhy-12-2021.png
Dovolujeme si Vám představit sedmé číslo přehledu "Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy", ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích.

Přečtěte si více

Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 9/2021

Představujeme vám šesté číslo přehledu Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy, ve kterém pro vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích. Dozvíte se informace o aktuálním vývoji akcií, směnných kurzech, úrokových sazbách a komoditách. Díky přehledu získáte orientaci ohledně vývoje HPD, inflace a v dalších klíčových makroekonomických datech a ukazatelích.

Přečtěte si více