Mazars C-suite barometer: Tři čtvrtiny světových lídrů předpokládají růst svých společností v roce 2021 , 3.2.2021

Paříž, Praha, 3. února 2021 – Překvapivý optimismus v růst a pozitivní vývoj hospodaření svých společností převládá mezi světovými lídry. Téměř 6 z 10 (58 %) vrcholových manažerů přesvědčeno o růstu tržeb za rok 2020 ve srovnání s rokem předchozím. Zároveň téměř tři čtvrtiny (71 %) očekávají růst i v roce 2021. Vyplývá to z globálního průzkumu C-suite barometer mezinárodní auditorské a poradenské společnosti Mazars, který shrnuje názory a výhledy 500 ředitelů v pozicích C-suite (výkonní, finanční a provozní ředitelé).
  • 58% ředitelů společností očekává vyšší tržby v roce 2020 než v roce 2019 a téměř tři čtvrtiny (71%) očekávají růst v roce 2021
  • Ekonomické a technologické trendy s největší pravděpodobností ovlivní podnikání v příštích 3–5 letech; firmy věří ve svou schopnost reagovat
  • Posun směrem k dlouhodobějším investicím naznačuje, že podniky se připravují na obnovení trhů zasaženými pandemií Covid-19

 „Náš C-suite barometer sleduje názory manažerů ve vedoucích pozicích po celém světě v průběhu druhé poloviny roku 2020, kdy svět čelil důsledkům první vlny pandemie Covid-19. Průzkum si klade za cíl přinést klíčové poznatky, které by pomohly podnikům a dalším zúčastněným stranám více porozumět tomuto mimořádnému období. V průzkumu jsme se zaměřili na reakci společností na pandemii a jejího vlivu na krátkodobé a dlouhodobé priority. Kromě toho se věnujeme jejich plánům do budoucna, budoucí transformace jejích společností a další aspekty. Krize zasáhla nás všechny a je povzbudivé vidět, že více společností věří v pozitivní než negativní vývoj v souvislosti s jejich výnosy do roku 2020 a zároveň, že většina očekává růst v roce 2021,“ řekl výkonný ředitel a předseda představenstva Mazars Group Hervé Hélias

Překvapivě optimistický výhled

Z průzkumu provedeném ve 3. čtvrtletí 2020 vyplývá, že dopad krize Covid-19 byl v uplynulém roce evidentní u 35% společností, které uvedli, že jejich příjmy roce 2020 budou nižší než v roce předchozím. Pro další rok už převládá optimistický výhled. Nejoptimističtější výhled mají respondenti z Latinské Ameriky. Až 91% manažerů předpokládá pozitivní výhled růstu v roce 2021, což je výrazně nad celosvětovým průměrem (71%).

Podle průzkumu také zároveň ekonomické a technologické trendy s největší pravděpodobností ovlivní podnikání v příštích 3–5 letech. Dobrou zprávou je, že vrcholoví manažeři věří ve svou schopnost reagovat na tyto trendy. Devět z deseti (90%) společností se cítí připraveny reagovat na technologické trendy.

Riziko klimatické změny?

Navzdory tomu, že téma klimatické změny je stále více zmiňováno v médiích, objevuje se stále více v agendě regulačních orgánů a veřejné mínění ho vnímá jako budoucí hrozbu, pouze 20% respondentů průzkumu uvedlo, že očekává, že tento trend bude mít největší dopad na jejich podnikání. Toto číslo je o něco vyšší u společností sídlících v západní Evropě (25%), což naznačuje, že téma klimatické změny je pro podnikatele významnější, než pro management společností sídlících v Latinské Americe, Africe, Střední a východní Evropu a USA, kde riziko klimatické změny považuje za významné méně než 20% společností. Zároveň přibližně 28% uvedlo, že si nejsou jisti svou schopností reagovat na tento trend (oproti 10% u trendů v oblasti technologií / inovací).

V příštích třech až pěti letech se očekávají významné obchodní transformace

V příštích třech až pěti letech lídři očekávají, že provedou širokou škálu obchodních transformací, včetně technologických transformací (50%), transformací souvisejících se zlepšením výkonu společností (47%) a vývoje nových služeb, trhů a obchodních modelů (46 %). Kulturní transformace byla považována za nejméně pravděpodobnou změnu, kterou organizace musí projít. Za pravděpodobnou ji považuje pouze 40% z nich.

Příprava na reset: přechod k dlouhodobějším investicím

Průzkum se rovněž zabývá tím, zda aktivita společnosti ovlivňuje více krátkodobý (do jednoho roku) nebo dlouhodobý (jeden rok nebo více) horizont. Za nejdelší byly považovány aktivity včetně příležitostí externího růstu, podnikové strategie a výzkumu a vývoje / inovací, přičemž za nejkratší byly považovány činnosti jako snižování počtu zaměstnanců, řešení okamžitých problémů s financováním a řízení dodavatelů. Názory se podstatně lišily v závislosti na velikosti společnosti, umístění, odvětví a funkci. Například mezi vedoucími pracovníky v automobilovém a výrobním a finančním sektoru je udržitelnost jednou z nejdelších aktivit, ale ti v technologickém a telekomunikačním sektoru ji považují za relativně krátkodobou.

Celkově světoví lídři plánují přechod na dlouhodobější investiční strategie (více než jeden rok), a to zejména v podnicích vedených ženami. To platilo ve všech regionech kromě Afriky, konkrétně v Jižní Africe, která očekává zvýšené zaměření na krátkodobé aktivity, včetně okamžitých problémů s financováním a snížení efektivity / nákladů, a relativně omezené zaměření na některé dlouhodobější činnosti, jako je získávání nových talentů a korporační strategie.

Mark Kennedy, partner společnosti Mazars, dodává: „Uskutečnili jsme tento průzkum, protože je pro nás jako profesionální auditorskou a poradenskou společnost zásadní naslouchat tomu, co se děje na trhu a našim klientům. Překvapil nás optimismus, který vládne ekonomickým prognózám pro tento rok. Ukazuje se, že investice do odolnosti společností nikdy nejsou plýtváním a měly by být v popředí jakékoli obchodní agendy. “

###

 Kontakty:

 

David Pilař, Marketing & Communication Manager, Mazars

david.pilar@mazars.cz / +420 604 100 491

Lorraine Hackett, Brand and Communications Director, Mazars

lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

 

 O Mazars  

Mazars je mezinárodně integrované partnerství specializující se na audit, daňové poradenství, mzdové účetnictví a účetní outsourcing, transakční poradenství a znalectví. Působíme v 91 zemích a teritoriích po celém světě a čerpáme z odborných znalostí 40 400 profesionálů: 24 400 v integrovaném partnerství Mazars a 16 000 v Alianci Mazars North America tak, abychom asistovali klientům všech velikostí v každé fázi jejich vývoje.

Document

C-suite barometer - Tisková zpráva