Enquiry form | Digital advisory

* Obavezna polja

Vaše osobne podatke prikuplja Forvis Mazars Hrvatska, kontrolor podataka, u skladu s primjenjivim zakonima i propisima.
Polja označena zvjezdicom su obavezna. Ako je bilo koje potrebno polje ostalo prazno, vaš zahtjev se neće moći obraditi.
Vaši osobni podaci prikupljaju se u svrhu obrade vašeg zahtjeva.
Imate pravo pristupa, ispravljanja i brisanja podataka, te prava na prigovor ili ograničavanje obrade vaših podataka. Imate i pravo na prijenos podataka i pravo dobiti smjernice o tome što se događa s vašim podacima nakon smrti. Konačno, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu i pravo da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s vama ili značajno utječe na vas na sličan način.