Mazars izvanredne porezne novosti - 29. prosinca 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za siječanj i veljaču 2021. godine

Na sjednici održanoj 21. prosinca 2020., Upravno vijeće HZZ–a usvojilo je novu potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID–19) za siječanj i veljaču 2021. godine.

Što se tiče uvjeta za korištenje potpore, oni su više-manje ostali isti kao i kod prethodne potpore za listopad-prosinac. Promjene se u najvećem dijelu odnose na kriterije za dobivanje potpore.  

U nastavku donosimo kratki osvrt na samu potporu.

 • Pravo na potporu

Pravo na potporu imaju:

a) Poslodavci koji nisu ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost Odlukama Stožera civilne zaštite, a imaju više od 10 zaposlenika, potporu mogu dobiti samo ako posluju u okviru dozvoljene djelatnosti:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 • Izdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti.

b) Poslodavci koji su ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost zbog Odluka Stožera civilne zaštite ili ako imaju manje od 10 zaposlenika, mogu dobiti potporu neovisno o djelatnosti koju obavljaju.  

Također, pravo na potporu imaju i poslodavci koji su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera.

Važno je napomenuti da pravo na korištenje potpore, neovisno o osnovi po kojoj se prijavljuju, imaju poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30. studenog 2020. godine.

 • Ciljane skupine radnika

Omogućeno je korištenje potpore za siječanj za sve radnike zaposlene do 31. prosinca 2020., odnosno do 31. siječnja 2021. za zahtjeve predane za veljaču.

Potpora se može dobiti za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama / predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:                                                                                  

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih;
 • Umirovljenike;
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 • Kriteriji

Za utvrđivanja ostvarivanja kriterija za dobivanje potpore poslodavci kojima nije obustavljen rad Odlukom stožera imaju mogućnosti izbora između dvije opcije.

Opcija 1:

Kumulativ prihoda/primitaka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020., usporedno s kumulativom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. Kod obveznika kvartalnih izvješća uspoređuje se kumulativ III. i IV. tromjesečja 2020. s istim razdobljem 2019. godine.

Opcija 2:

Mjesec za koji se traži potpora (npr. siječanj 2021.) i usporedni mjesec 2020. godine.

Iznimke:

 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji se traži potpora uspoređuje se s prosincem 2020.
 • Ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019. i posluje duže od godine dana:

a) mjesec za koji se traži potpora (npr. siječanj 2021.) i usporedni mjesec 2020. godine,

b) ako je obveznik kvartalnih izvješća: IV. tromjesečje 2020. u odnosu na IV. tromjesečje 2019. godine.

Više informacija o samoj mjeri mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

 • Predaja zahtjeva

Za korištenje potpore potrebno je predati novi zahtjev neovisno o tome koristi li poslodavac trenutno neku od potpora.

Zahtjeve za isplatu mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine se može predati od 26. siječnja 2021. do 25. veljače 2021. godine, a u slučaju odobrenja zahtjeva zaprimit će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine pod određenim uvjetima.

Zahtjeve za isplatu mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine se može predati od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine.

 • Visina potpore

Iznos potpore je najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

a)         od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn

b)         od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn

c)         od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn

d)         od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn

e)         od 60% i više – 4.000,00 kn

uvećano za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa imaju pravo na potporu u sljedećem iznosu:

a) 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana, odnosno

b) 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje,

*uvećano doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Dodatno, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju pravo i na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja u slučaju ako u prosincu 2020. ostvare pad prihod od 60% u odnosu na prosinac 2019. godine.

 • Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju mogućnost zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Više o tome može se pronaći u nedavno objavljenoj uputi od Porezne uprave.

 Ostale novosti

 • Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Donesena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu te će ona iznositi 3,00% što predstavlja sniženje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 3,42%.

Dokument

Mazars izvanredni NL_​potpora COVID-19

Želite znati više?