Olaj, gáz és természeti erőforrások

A bizonytalanság kezelése globális csapattal és helyi megoldásokkal

Az kőolaj-, a földgáz- és a természetierőforrás-ágazat nagy bizonytalansággal néz szembe. A megnövekedett nemzetközi verseny – amelyhez nyersanyagár-ingadozás és bizonytalan kereslet társul – azt jelenti, hogy az ágazat szereplőinek rugalmasnak kell lenniük, ha sikert akarnak elérni. Szakértőink segítenek átlátni a helyzetet, hogy előrejusson ezen a kihívásokkal teli piacon.

Milyen megközelítést alkalmazunk?

Az árak ingadozása, a geopolitika, a kereslet bizonytalansága és a szabályozási környezet nagyobb fenntarthatóságra ösztönző kihívásai csak néhány az ágazat számos kockázata közül. A működési rugalmasság és kiválóság alapvető fontosságú az összetett tőkeprojektek aktív kezelésétől az adóügyi, jogi és szabályozási megfelelésig.

A Forvis Mazars abban hisz, hogy egy globális iparágnak globális válaszok kellenek, ezért a kőolaj-, földgáz- és természetierőforrás-csapatunk öt kontinensre kiterjedően, rugalmasan és partnerségre épülő módon működik. Ez teszi lehetővé, hogy a cizellált működési problémákat egyedülálló iparági szakértelmünkkel oldjuk meg.

Csapatunk a projekt teljes életciklusára kiterjedő szakértelemmel rendelkezik az előzetes megvalósíthatósági értékeléstől a bankképességig és az üzemeltetési fázisokig, beleértve az üzleti modellezést is arra a helyzetre, hogyan férhetnek hozzá új tartalékokhoz, amelyekben a jelen szélsőséges áringadozásai tükröződnek. Idetartozik a helyszíni segítség a leányvállalatok létrehozásában is. Szakértőink segítenek továbbá az összetett tőkeprojektek menedzselésében.

Az ágazatot a nagy projektek és az összetett megállapodások határozzák meg, és ezek néha nem a tervek szerint alakulnak. Jogi és vizsgálati szolgáltatásokat nyújtó csapatunk az üzleti viták rendezésére és vizsgálatára szakosodott szakemberek bevonásával segít Önnek a pénzügyi kitettség azonosításában és számszerűsítésében. Végigkísérjük a folyamaton, hogy sikeres kockázatkezelést valósítson meg, és fel tudja oldani az üzleti feszültséget.

Tudjuk, hogyan optimalizálható mind a működési, mind a pénzügyi teljesítmény az up-, mid- és downstream eszközöknél. Idetartozik a vállalati struktúra optimalizálása az OECD „Adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás” (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) akcióterve alapján, valamint a külső növekedési lehetőségek – például a stratégiai partnerségek, fúziók és felvásárlások – és a nem létfontosságú eszközök elidegenítésének a feltérképezése.

Tudjuk, hogy szervezete számára az egyik legfontosabb eszközt az adatok jelentik. A legtöbbet hozzuk ki az Ön adataiból, ezzel növeljük üzleti teljesítményét és profitját, támogatjuk a növekedést, kezeljük a kockázatokat, megerősítve a versenyelőnyt. Továbbá megvédjük adatait a kibertámadásoktól, és biztosítjuk, hogy megfeleljenek az adatvédelmi jogszabályoknak és szabályozásoknak.

Értjük és elfogadjuk, hogy az iparággal szemben egyre inkább elvárás a felelős társadalmi szerepvállalás. Élen járó a szakértelmünk olyan területeken, mint a környezetvédelmi szabályozás, a „zöldszámvitel”, a vállalatok segítése olyan rendszerek és irányítási keretek kialakításában, amelyekkel bizonyítani tudják, hogy fenntarthatósági tevékenységük megfelel a szabályozó hatósági és fogyasztói követelményeknek. Emellett támogatjuk a fenntartható projektekre irányuló beruházásokat, és irányadónak tekintjük a korrupcióellenes programokat.

Testre szabott szolgáltatásokkal megfelelni a változó iparág kihívásainak:

Támogatás a projektek finanszírozásához és kidolgozásához

  • Tranzakciós támogatás mind vevői, mind eladói oldalon, beleértve az adósság- és tőkebevonást, az adóügyi, pénzügyi és modell átvilágítását
  • Infrastruktúra finanszírozása
  • Nemzetközi fejlesztés és külső növekedés: tanulmányok az energiaszektor befektetési lehetőségeiről, az integrációs projektek levezénylésének támogatása, valamint pénzügyi, adóügyi és jogi segítség az új leányvállalatok vagy üzletágak létrehozásában

A működés optimalizálása

  • Pénzügyi menedzsment: könyvvizsgálat és számvitel, pénzügyi tervezés, a költségek összehangolása az üzleti stratégiával, beruházási projektek pénzügyi modellezése
  • Adatok és automatizáció: növeljük az adataiban rejlő potenciált, és megvédjük őket
  • Kockázatkezelés: a beruházás mértékének korrigálása az ipari kockázatoknak, a belső szabályozásnak, a kockázatok feltérképezésének, valamint a csalási kockázatok azonosításának és megelőzésének megfelelően
  • Működésirányítás: ipari eszközök optimalizálása, az ellátási lánc globális optimalizálása, az ipari telephelyek karbantartási stratégiája

Segítünk átállni az új energiahordozókra

  • ESG-auditok
  • A karbonstratégia optimalizálása
  • Tanácsadás és támogatás a fenntartható infrastruktúra kiépítésének és a fenntartható finanszírozás elérésének minden vonatkozásában