Seminar: Nieuwe wetgeving 2020: 'Behoud GRIP op uw inhuurproces’

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van externe arbeid; er worden uitzendkrachten ingehuurd, zzp’ers ingezet en werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers. Externe arbeid voorziet in een behoefte aan flexibiliteit, maar gaat gepaard met de nodige risico’s. Denk hierbij aan naheffingen of aansprakelijkstellingen van de Belastingdienst, loonvorderingen van uitzendkrachten, onbetrouwbare of te dure inhuur en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Inspectie SZW.

Dit seminar heeft inmiddels plaatsgevonden

Meer informatie