Belonen & vergoeden

Hoe beloont en behoudt u uw goede werknemers en is dit in lijn met de huidige wet- en regelgeving? Welke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor de motivatie van uw medewerkers? En hoe kunt u deze voorwaarden het beste vastleggen? Implementatie van een goed en motiverend beloningssysteem bevordert het talent en de kwaliteiten van uw medewerkers en bestaat vaak uit meer dan alleen het salaris. De specialisten van Forvis Mazars helpen u om een beleid van belonen en vergoeden te ontwikkelen dat past bij de missie en visie van uw onderneming.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Ik zou graag advies krijgen bij het opstellen van mijn arbeidsvoorwaarden. Bied ik mijn medewerkers bijvoorbeeld marktconforme en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden? En kan ik ook opleidingsmogelijkheden meenemen in de arbeidsvoorwaarden?
  Forvis Mazars geeft advies bij arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen wij uw arbeidsvoorwaarden benchmarken. Daarnaast adviseren wij bij het opstellen van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden door niet alleen te kijken naar financiële beloning, maar bijvoorbeeld ook naar loopbaan- en opleidingsmogelijkheden. 
   
 • Voor mijn organisatie geldt een cao, maar ik weet niet precies hoe ik de cao altijd juist moet toepassen. Ben ik bijvoorbeeld verplicht om een cao te hanteren? En wat zijn precies de risico’s als de cao niet correct wordt toegepast?
  U kunt op verschillende manieren gebonden zijn aan een cao. Er bestaan grote financiële risico’s bij het niet correct toepassen van een cao, met name in relatie tot een bedrijfstakpensioenfonds. Middels een werkingssfeeronderzoek kan Forvis Mazars u adviseren of het werkingssfeerartikel van toepassing is.
   
 • Ik krijg van medewerkers nogal eens de vraag of wij als organisatie een personeelshandboek hebben. Een handboek dat zij kunnen gebruiken als naslagwerk. Is een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenreglement verplicht? En hoe ontwikkel je een goed personeelshandboek?
  Het opstellen van een personeelshandboek is niet verplicht. Veelal zijn de arbeidsvoorwaarden vermeld in een cao of eventueel in de individuele arbeidsovereenkomst. Bij het ontbreken van een cao kan het gewenst zijn om de arbeidsvoorwaarden en/of bedrijfsregels schriftelijk vast te leggen. Forvis Mazars kan u helpen in het ontwikkelen van een personeelshandboek op maat. 
    
 • Ik loop regelmatig tegen problemen aan bij de personeels- en salarisadministratie. Hoe pas ik bijvoorbeeld de goede wet- en regelgeving toe? Kan ik mijn personeels- en/of salarisadministratie uitbesteden?
  Personeels- en salarisadministratie kost u als ondernemer veel tijd en wordt vaak gezien als administratieve rompslomp. Forvis Mazars kan voor u de personeels- en/of salarisadministratie uit handen nemen, waardoor u zich kunt richten op ondernemen. Forvis Mazars draagt zorg voor correcte verwerking en het toepassen van de juiste wet- en regelgeving. 
   
 • Waar moet ik rekening mee houden bij het verstrekken van een laptop, mobiele telefoon en/of een leaseauto? Welke grenzen zijn er precies aan verbonden? Is er bijvoorbeeld een wettelijke salarisgrens voor verstrekken van een leaseauto? En hoe zit het verder met arbeidsrechtelijk risico?
  Bij het verschaffen van ter beschikking gestelde middelen, waaronder een laptop, mobiele telefoon en auto, heeft u uiteraard te maken met voorwaarden en regelingen omtrent loonheffingen en inkomstenbelasting. Daarnaast is het ook van belang om het arbeidsrechtelijke risico te minimaliseren. Forvis Mazars kan u adviseren over keuzes en implementatie.
   
 • Welke gevolgen hebben een fusie of overname voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel? Is er bijvoorbeeld sprake van bijzondere bescherming en wanneer is dat van toepassing? En kan ik Forvis Mazars inschakelen voor een HR Due Dilligence?
  Als sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW dan genieten de werknemers in die onderneming bijzondere bescherming. Welke rechten en verplichtingen gaan mee over? Gaan cao-bepalingen mee over en hoe zit het met pensioenaanspraken? In hoeverre kunnen arbeidsvoorwaarden na de overgang worden gewijzigd? Forvis Mazars kan u adviseren op HR- en op arbeidsrechtelijk gebied omtrent deze vraagstukken. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor HR Due Dilligence onderzoeken.

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.