Beoordelen & functioneren

Waaruit bestaat een goed beoordelingssysteem? Hoe voert u sterke beoordelings- en functioneringsgesprekken? Hoe koppelt u hieraan organisatiedoelen en/of verbetertrajecten voor uw medewerkers? De specialisten van Forvis Mazars helpen u om het beoordelen en functioneren van uw medewerkers effectief, gestructureerd en consequent aan te pakken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Ik heb een disfunctionerende medewerker en wil graag meer weten over wat ik als werkgever kan doen? Moet ik bijvoorbeeld een dossier opbouwen? Kan ik mijn medewerker overplaatsen naar een andere vestiging?
  Disfunctioneren kan leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst of tot overplaatsing van de werknemer. Een ontslagprocedure heeft alleen kans van slagen als u een volledig dossier heeft met een gedegen verbetertraject bij disfunctioneren. Forvis Mazars kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen van het dossier. 
   
 • Hoe stel ik een verbetertraject op bij disfunctioneren? Aan welke wet- en regelgeving moet een verbetertraject bestaan? Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en de werknemer in een verbetertraject?
  Een verbetertraject heeft een start- en een eindpunt. Binnen het traject moeten werkgever en werknemer hun uiterste best doen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Daarnaast kijken wij ook naar bijscholing of herplaatsing. Forvis Mazars adviseert u over de voorwaarden en wet- en regelgeving waaraan een verbetertraject moet voldoen. 
   
 • Wat is de toegevoegde waarde van een beoordelingssysteem? Hoe kan een beoordelingssysteem ook echt bijdragen aan de gestelde organisatiedoelen? Hoe kan ik een beoordelingssysteem opzetten?Wanneer de cyclus voor plannen, functioneren en beoordelen consequent en goed toegepast wordt, is het een belangrijk hulpmiddel bij het behalen van de beoogde organisatiedoelen. Forvis Mazars kan u adviseren over het opzetten van een beoordelingssysteem op maat. Ook kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het voeren van de gesprekken en de schriftelijke vastlegging. 
 • Ik vind het lastig om een passend functieprofiel voor mijn medewerkers op te stellen. Wat staat er precies in een functieprofiel? En waarvoor kan ik het functieprofiel inzetten?
  Een functieprofiel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kan een functieprofiel ook voor andere doeleinden dan werving worden ingezet, bijvoorbeeld bij het opstellen van salarisschalen en bij de beoordelingssystematiek. 
   
 • Wat is precies een functioneringsgesprek? En hoe kan ik een functioneringsgesprek het beste voeren? Zijn er bepaalde bewezen gesprekstechnieken?
  Het functioneringsgesprek of voortgangsgesprek is een tweegesprek en heeft tot doel om inzicht te krijgen in de voortgang van de tijdens het planningsgesprek gemaakte afspraken en het functioneren van de werknemer. Welke resultaten zijn bereikt? Welke (nog) niet? Wat is nodig om de afspraken alsnog na te komen? Forvis Mazars kan u hierover adviseren.
   
 • Ik leg mijn functioneringsgesprekken altijd vast, maar twijfel over de juiste vorm. Hoe maak ik een efficiënt verslag van mijn functioneringsgesprekken?
  De gespreksonderwerpen en afspraken die worden gemaakt in het gesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Het is aan leidinggevende en medewerker om bij aanvang van het gesprek af te spreken door wie en wanneer het formulier wordt ingevuld. Forvis Mazars kan u adviseren over de invulling hiervan.

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.