Strategy & due diligence

Om effectief te zijn is de integratie van duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie belangrijk.

Een degelijke aanpak van duurzaamheid vereist een heldere strategie, sterke governance en hoogwaardige managementinformatie die helpen om de gewenste impact op milieu, maatschappij en governance (ESG) in samenhang te realiseren. Dit levert duidelijke voordelen op: meer vertrouwen, meer concurrentievoordeel op de kapitaal- en arbeidsmarkt, grotere betrokkenheid van werknemers, minder verspilling, en meer loyaliteit en effectiviteit van afnemers en toeleveranciers.Duurzaamheid wordt vaak vooral geassocieerd met milieufactoren, maar bestrijkt in feite het volledige scala aan Environmental, Social en Governance (ESG) kwesties.

Een gedegen duurzaamheidsstrategie staat echter niet op zichzelf, maar is geïntegreerd in de economische doelstellingen van uw organisatie. Het uiteindelijke doel is het creëren van waarde op lange termijn voor uw organisatie en uw belanghebbenden, terwijl u de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties in stand houdt of zelfs verbetert.Met de toegenomen bewustwording omtrent ESG-vraagstukken proberen veel organisaties dit principe te verankeren in hun bedrijfsvoering. Er valt een breed scala aan onderwerpen onder ESG, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten, consumentenbescherming en zorg voor welzijn van werknemers. Daarnaast stopt de verantwoordelijkheid niet bij uw organisatie, deze gaat verder de waardeketen in. Het is derhalve van belang om eerst te focussen op de onderwerpen die voor uw organisatie en uw belanghebbenden het belangrijkst zijn. Think big, start smart. 

Hoe kan Forvis Mazars helpen

  • Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij lange termijn waardecreatie, gericht op het formuleren van de strategie en tegelijkertijd de naleving van steeds complexere wet- en regelgeving.
  • Wij werken met een multidisciplinair (desgewenst internationaal) team van deskundigen om u op efficiënte wijze kunnen ondersteunen bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

Onze diensten

 

 

 

Meer informatie?