Continuïteit van bedrijfsvoering

Ondernemen in deze onzekere tijden houdt in dat u proactief moet acteren op de blootstelling aan risico’s met betrekking tot uw bedrijfsvoering. Dit met als doel om de continuïteit van uw bedrijf zo goed mogelijk veilig te stellen.