Dingeman Manschot Partner

Dingeman Manschot

Persoonlijk quote / visie

Het streven naar kwaliteit zonder de praktische aspecten uit het oog te verliezen is cruciaal. Doel van financiële verslaggeving is het verschaffen van relevantie informatie over het vermogen, resultaat en kasstromen. Hierbij is het met name van belang de economische realiteit van transacties en gebeurtenissen te duiden. Dat is een voorwaarde voor het goed kunnen toepassen van verslaggevingsregels.

Specialistische ervaring

 • Expert op het gebied van financiële verslaggeving (IFRS en RJ)
 • Ondersteuning van cliënten en audit teams bij het oplossen van complexe verslaggevingsvraagstukken (bijvoorbeeld fusies en overnames, herstructureringen onder gemeenschappelijke leiding, share-based payments, personeelsbeloningen, financiële instrumenten, conversies van Dutch GAAP naar IFRS, implementatie van nieuwe verslaggevingsregels)

Specifieke klantervaring

 • Als expert op het gebied van verslaggeving heeft Dingeman een groot aantal cliënten ondersteund bij de toepassing van IFRS en Dutch GAAP
 • Hij heeft ook vele inhouse-trainingen voor cliënten verzorgd op het gebied van verslaggeving

Opleiding en werkervaring

 • 1986 – 1991 | Vrije Universiteit Amsterdam | Bedrijfseconomie (financieel administratief)
 • 1991 – 1994 | Vrije Universiteit Amsterdam | Postdoctorale accountantsopleiding
 • 1991 – 1995 | KPMG | Trainee/controleleider
 • 1995 – 1996 | VWG Groep | Manager
 • 1996 – 1999 | Hogeschool InHolland | Docent
 • 2000 – 2005 | Baker Tilly Berk | Hoofd Bureau Vaktechniek Accounting en Auditing
 • 2005 – 2020 | Deloitte | Directeur in Deloitte's Rotterdam IFRS Center of Excellence
 • 2020 – 2024 | Mazars | Partner Financial Reporting
 • 2024 – heden | Forvis Mazars | Partner Financial Reporting

Nevenfuncties

 • Sinds 2021 waarnemer namens de NBA bij de vergaderingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Tussen 2013 en 2020 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Voorzitter van de RJ-werkgroep Toegelaten instellingen volkshuisvesting en lid van de RJ-werkgroep Financiële instrumenten
 • Verbonden als docent externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Dingeman Manschot

Diensten

Wie zijn wij