Georganiseerde events

Inspiratie is de leidraad van ons evenementenprogramma. Daarom organiseert Mazars University diverse seminars, workshops en inspiratiesessies. Door in te spelen op de actuele thema’s binnen uw vakgebied, brengen wij u niet alleen op de hoogte, maar ook op inspirerende ideeën.

Wat kunt u verwachten?

In de events van Mazars University draait het om:

  • Inspelen op actualiteiten
  • Onderwerpen die er toe doen
  • Relaties uitbouwen
  • Kennis omzetten in kansen
  • En dat door ervaren sprekers

Compleet en op maat

Hieronder vindt u een overzicht van onze georganiseerde evenementen. Vrijwel alle workshops, seminars en inspiratiesessies kunnen voor uw organisatie op maat ontwikkeld worden. Wilt u een exclusieve training voor uw mensen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze georganiseerde event en hoe u die kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Mazars University via e-mail (university@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 – 277 12 34.

Workshop: Grensoverschrijdende werknemers

6c8aa90b9ea4-Workshop-Grensoverschrijdende-werknemers_Page.jpg
Bij grensoverschrijdend werken worden Nederlandse organisaties vaak geconfronteerd met ingewikkelde arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale vraagstukken. In de praktijk roept dit veel vragen voor werkgevers op. Daarnaast volgen wijzigingen in de internationale wet- en regelgeving elkaar snel op. In deze workshop behandelen wij alle belangrijke onderwerpen die zich voordoen bij grensoverschrijdend werken. Wilt u de mogelijke gevolgen van grensoverschrijdend werken in kaart brengen en op de hoogte worden gebracht van de actuele internationale jurisprudentie, wet- en regelgeving?

Lees verder

Kennissessie Algemene Verordening Gegevensbescherming

74bbcf0c9e4c-Privacy-AVG-Page.png
Vrijwel elke organisatie moet privacy-verhogende maatregelen treffen om aan de nieuwe Europese privacywetgeving te voldoen. Bent u al goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat? De AVG stelt strenge eisen aan de verwerking en dataopslag van persoonsgegevens, maar hoe doet u dat? Kom in actie en zorg dat u tijdig voldoet aan deze eisen om hoge boetes te voorkomen.

Lees verder

Ontbijtsessie: 'HR, the next level'

2fa9a63b245f-Ontbijtsessie-HR-the-next-level-Page.jpg
FCE Connect (de businessclub van FC Eindhoven) organiseert in samenwerking met o.a. Mazars een ontbijtsessie ‘HR, the next level’ voor ondernemers en HR-medewerkers in het mkb.

Lees verder

Seminar: Gevolgen Wnra

cd845ce4c012-seminarWnra_page.jpg.jpg
Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de rechtspositie van ambtenaren veranderen. De rechtspositie zal grotendeels gelijk worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het overgrote deel van de ambtenaren zal hierdoor niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht vallen.

Lees verder

Eindejaarsbijeenkomst 2017

ad09ecf632bd-Eindejaarsbijeenkomst-2017-Page.jpg
Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Bent u helemaal klaar voor 2018 of zijn er nog zaken en ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement die u nog niet goed in beeld heeft? Heeft u bijvoorbeeld uw top 10 van risico’s al in kaart gebracht? Laat u informeren en inspireren tijdens de eindejaarsbijeenkomst voor controllers.

Lees verder

Actualiteitencafé Enschede: Duurzame inzetbaarheid

c0d7975a031d-shutterstock_287083547.jpg.jpg
Vitale medewerkers hebben plezier in het werk. Ze presteren beter, zijn minder vaak ziek en bereiken vitaal hun pensioen. Tijdens dit Actualiteitencafé praten wij u in een informele sfeer bij over “Duurzame inzetbaarheid” van werknemers.

Lees verder

Debatteer mee en krijg inzicht in uw cyberrisico’s

a48d4639026a-Cyber-risk-debat-PAGE-NEW.jpg
De digitalisering van onze maatschappij en economie is een feit. Marktpartijen en de publieke opinie eisen veilige IT-systemen en bescherming van privacygegevens. Deze vereisten worden steeds meer in wetgevingen verankerd. Door de digitalisering krijgen meer en meer bedrijven met cyberincidenten te maken. Heeft u uw maatregelen ter bescherming tegen cyberincidenten op orde en bent u op een cyberaanval voorbereid? Mazars organiseert in samenwerking met 'Meijers makelaar in assurantiën' deze bijeenkomst waar wij graag met u debatteren over dit onderwerp.

Lees verder

Kennissessie Digitale Innovatie in Control

cbd36d188928-MMC-MU_page.jpg.jpg
De digitalisering van onze samenleving brengt een enorme dynamiek met zich mee. De houdbaarheid van marktbenaderingen en businessmodellen neemt af door digitale ontwikkelingen in de periferie van de organisatie en een ander digitaal gedrag van klanten.

Lees verder

Kennissessie Gemeenten in Control

26bfa7f4cb59-Gemeenten-in-Control-page.jpg.jpg
Er wordt steeds meer verwacht van uw gemeente, zeker na de verdere decentralisatie van taken vanuit het sociaal domein en de digitalisering. Gemeenteorganisaties worden daarmee steeds complexer. Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren vanuit het perspectief van de externe accountant en de internal auditor? Op welke wijze zal ENSIA impact hebben op de verantwoording over informatiebeveiliging? Hoe kunt u zich goed voorbereiden op deze veranderingen?

Lees verder

Kennissessie Duurzame digitale samenleving

77a69f085997-shutterstock_254824216.jpg.jpg
De digitalisering van onze samenleving en economie is een feit. Met behulp van internet zijn organisaties, individuen en ook apparaten met elkaar verbonden. Hoewel deze technologische ontwikkeling vooral veel voordelen met zich mee brengt, is er ook een duidelijke keerzijde.

Lees verder

Meer informatie?