Laatste wijzigingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten

3 december 2021 – Op 26 november 2021 is bekend geworden dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook wordt doorgetrokken naar het vierde kwartaal van 2021. De regeling blijft dus doorlopen tot 1 januari 2022. Bedrijven in de meest getroffen sectoren krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Wij informeren u graag nog kort over de voorwaarden van het tweede en derde kwartaal van 2021 (en wat tot nu toe bekend is over de TVL-regeling voor het vierde kwartaal).

De voorwaarden voor het tweede en derde kwartaal van 2021:

 • De regeling staat open voor bijna alle bedrijven. Behalve bedrijven die in het handelsregister zijn geregistreerd als financiële instelling (SBI 64,64.9, 65 en 66), overheidsinstelling (SBI 85), huishoudens (SBI 97 en 98) of publiek gefinancierde school (SBI 84 en 99) zijn uitgesloten van TVL.
 • Alle bedrijven kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2021 kiezen tussen twee referentieperiodes om hun omzetverlies te berekenen: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.
 • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun bedrijf zijn gestart, kunnen hierdoor ook TVL voor het tweede kwartaal 2021 aanvragen. 
 • Bedrijven die het derde kwartaal van 2020 als referentiekwartaal kiezen, mogen de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit het derde kwartaal van 2020 niet meetellen als omzet.
 • Het subsidiepercentage is verhoogd naar 100% voor het tweede kwartaal voor ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was eerder een oplopend percentage dat opliep van 50% bij een omzetverlies van 30% naar 70% bij een omzetverlies van 100%.
 • Het minimumbedrag aan vaste lasten wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal, dat was € 3.000. Met deze verlaging krijgen meer bedrijven toegang tot de TVL. Het bedrag wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf.
 • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 per kwartaal.
 • Het maximum subsidiebedrag in het tweede kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb).
 • Voor het derde kwartaal gelden als maximum bedragen € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb)
 • Een bedrijf die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Een accountant of boekhouder kan dit afgeven. 
 • Een bedrijf die een TVL subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, heeft bij de vaststelling van de subsidie een accountantsproduct nodig. 
 • Voor bedrijven in land- en tuinbouwbedrijven geldt nog een aanvullende opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden.
 • Voor bedrijven die zijn gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 gold een aparte subsidieregeling voor het eerste kwartaal 2021. De aanvraagperiode voor deze regeling is vanaf 31 mei, 09:00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. Deze speciale regeling geldt ook voor het tweede kwartaal.
 • Het aanvragen van TVL voor het tweede kwartaal 2021 zal naar verwachting mogelijk zijn vanaf de tweede helft van juni 2021.
 • Wanneer de aanvraag voor het derde kwartaal opengaat is nog niet duidelijk.
 • Aanvragen moeten worden ingediend bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op: Bedrijven kunnen van zowel de TVL als de NOW-regeling gebruikmaken, waarbij de NOW-regeling de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW-regeling (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling namelijk gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager kan uitvallen. Sinds NOW 3 geldt de TVL niet langer als omzet voor de NOW regeling

Enkele aspecten van de TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021:

 • De staatssteungrens wordt opgehoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen;
 • De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen;
 • Het subsidiepercentage is 100%;
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen moet minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal (Q4 2021) hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan zelf kiezen welke referentieperiode het gunstigste is.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten of heeft u vragen over de TVL? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of Renée Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?