Maak gebruik van de loonkostenvoordelen

18 september 2018 - Er zijn tal van subsidies die u als werkgever kunt benutten om daarmee de loonkosten te verlagen. Het voordeel kan flink oplopen. Omdat er recent weer een en ander is gewijzigd, zetten wij ze voor u op een rij.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 4 zogenaamde loonkostenvoordelen:

 • LKV oudere werknemer
  Bent u van plan om een werknemer in dienst te nemen van 56 jaar of ouder? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie (max € 18.000 over 3 jaar, € 3,05 per verloond uur). Belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer uit een uitkeringssituatie komt (zoals WW, WAO / WIA, bijstand e.d.) en weer aan het werk geholpen wordt. Hiervoor moet een doelgroepverklaring worden aangevraagd. U claimt deze subsidie door hier een beroep op te doen in de loonaangifte.Wist u dat dit LKV ook kan worden aangevraagd voor een werknemer met een buitenlandse uitkering die vergelijkbaar is met de Nederlandse uitkeringen?
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  Dit LKV geldt voor mensen die arbeidsgehandicapt zijn en weer aan een baan worden geholpen, zoals bijvoorbeeld een werknemer die voorheen een WIA-uitkering genoot. Ook voor deze subsidie moet een doelgroepverklaring worden aangevraagd. Dit moet binnen drie maanden na indiensttreding gebeuren. De subsidie is € 3,05 per verloond uur en max € 18.000 (over 3 jaar). Er geldt geen minimum leeftijdsgrens.
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  Er geldt een LKV voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dit zijn werknemers met een Wajong-uitkering of met indicatiebeschikking sociale werkvoorziening, de zogenaamde praktijkroute, werknemers met een Wiw-baan of ID-baan en werknemers die geïndiceerd zijn als arbeidsbeperkten.U kunt ook een LKV ontvangen als een werknemer behoort tot de groep van zogenaamde ‘scholingsbelemmerden’. Het moet gaan om een werknemer die door ziekte of gebrek problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst komt. Het UWV moet hiervoor een verklaring afgeven waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep behoort. De subsidie is € 1,01 per verloond uur en max € 6.000 (over 3 jaar).
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  U heeft recht op dit voordeel als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst. Van herplaatsen is sprake als een arbeidsgehandicapte werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor u gaat werken, in zijn eigen functie of in een andere. Een arbeidsgehandicapte werknemer is een werknemer met een WIA-uitkering (of WAO- of WAZ-uitkering). Ook voor de LKV is een doelgroepverklaring van het UWV nodig. De subsidie is € 3,05 per verloond uur en max € 18.000 (over 3 jaar).

LIV

Als u werknemers in dienst heeft met een laag loon, dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten via het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze regeling bestaat ook al voor 2017. Belangrijke voorwaarde is dat de werknemer minimaal 1248 uur in een jaar werkt voor de werkgever. Het gemiddelde uurloon mag niet lager zijn dan 100% van het wettelijk minimumloon (WML) en niet hoger dan 125% van dit WML. Het maximale voordeel is € 2.000 per werknemer per jaar en wordt ook pas in het volgende jaar uitbetaald. Er hoeft geen speciale aanvraag voor gedaan te worden.

Jeugd-LIV

Nieuw per 2018 is een tegemoetkoming in de loonkosten voor jonge werknemers. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer is de tegemoetkoming maximaal € 3.286,40 per werknemer per jaar. Het moet gaan om werknemers die op 31 december 2017 de leeftijd hebben van 18, 19, 20 of 21 jaar. De hoogte is afhankelijk van het aantal verloonde uren. Verder moet de werknemer een gemiddeld uurloon hebben dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld. Voor deze LIV hoeft geen speciale aanvraag gedaan te worden.

Het begrip verloonde uren

De hoogte van de hierboven genoemde subsidies zijn afhankelijk van het aantal ‘verloonde uren’. Het is daarom belangrijk om deze verloonde uren correct in de loonadministratie te verwerken, omdat de loonadministratie de basis is voor de berekening van het voordeel.

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Dit zijn bijvoorbeeld de gewerkte uren, maar ook ziekte-uren (niet gewerkt, wel volledig uitbetaald). Hetzelfde geldt voor reisuren die worden doorbetaald. Niet opgenomen verlofuren die worden uitbetaald, gelden ook als verloonde uren.

Uitbetaling over 2018 in 2019

De subsidie wordt achteraf toegekend (dit in tegenstelling tot de premiekortingen die direct leiden tot een lagere afdracht loonheffingen aan de belastingdienst). Dat betekent dat de subsidies die over 2018 zijn geclaimd, pas in de loop van 2019 worden uitgekeerd (uiterlijk op 12 september 2019).

Overgangsregeling voor lopende premiekortingen

De loonkostenvoordelen komen in de plaats van premiekortingen. Voor lopende premiekortingen geldt een overgangsregeling. De premiekorting ‘jongere werknemer’ is met ingang van 1 januari 2018 vervallen.

Uiteraard zijn er diverse voorwaarden verbonden aan de bovenstaande subsidies. Mocht u denken dat één van de genoemde subsidies bij u van toepassing kan zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag over dit onderwerp.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de loonkostenvoordelen of LIV ? Dan kunt u contact opnemen met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Documenten

Lage Inkomensvoordeel (LKV)
LKV doelgroep banenafspraak
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
LKV oude werknemer
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Meer informatie?