Bergen

Gjennom et godt samarbeid, stabilitet og tett dialog har vi som revisor, regnskapsfører og advokat i Mazars opparbeidet oss lang og god erfaring med våre kunders selskaper og bransjer. Vi ønsker å være en faglig støtte for våre kunder. Både med det som kan, og det som ikke så lett kan telles.

Ta kontakt med oss hvis du trenger revisjon , regnskapsføring eller advokattjenester!