Mazars w Polsce wspierał Axima Refrigeration w sprzedaży jej polskiej spółki zależnej Thermo Systems sp. z o.o.

Mazars w Polsce wspierał Axima Refrigeration N.V. – spółkę zależną Grupy ENGIE – w sprzedaży jej polskiej spółki zależnej Thermo Systems sp. z o.o. na rzecz jej Dyrektora Generalnego, w transakcji wykupu menedżerskiego (Management Buy-Out), która została zrealizowana za nieujawnioną kwotę.

24.06.2021 r.

AXIMA Refrigeration jest wyłącznym importerem i dystrybutorem agregatów chłodniczych Thermo King do kontroli temperatury w transporcie oraz klimatyzacji. Thermo King posiada szeroką gamę systemów rejestracji temperatury wyposażonych w najnowocześniejsze środki komunikacji. Thermo Systems był polską spółką zależną Axima Refrigeration.

Jacek Byrt, Partner kierujący Działem Doradztwa Finansowego tak komentuje wsparcie transakcyjne ze strony Mazars – Zapewniliśmy naszemu klientowi kompleksowe wsparcie w zakresie fuzji i przejęć, począwszy od strukturyzacji transakcji, poprzez wsparcie w dyskusjach dotyczących wyceny, negocjacjach umowy kupna-sprzedaży (SPA) z kupującym aż po zarządzanie procesem. Dzięki naszemu wsparciu klient był w stanie sfinalizować transakcję w sposób terminowy i skuteczny.

Yves Lacomble, M&A BU Benelux, EngieSA komentuje zaangażowanie Mazars w tę transakcję w następujący sposób – Mazars zapewnił profesjonalne i terminowe wsparcie podczas transakcji. Jacek Byrt i jego zespół wykazał się dużym zaangażowaniem i przyczynił się do pomyślnej realizacji tej transakcji.