Dokumenty potwierdzające WDT - nowa interpretacja dla 0% VAT

Faktura od firmy transportowej oraz potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia na rzecz przewoźnika mogą wystarczyć do zastosowania stawki 0% dla WDT - wynika z bardzo korzystnej interpretacji podatkowej dla jednego z naszych klientów, dotyczącej dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki VAT z tytułu WDT.

Przedmiot interpretacji odnosił się jednak nie do dokumentów, wskazanych w polskiej ustawie o VAT, lecz do tzw. „dokumentów alternatywnych”, które zostały wymienione w Rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 282/2011, które zostało zmienione z dniem 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie tzw. unijnego pakietu Quick Fixes. Rozporządzenie to obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach UE, w tym Polsce.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji zgodził się z Wnioskodawcą, że do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu WDT wystarczające jest zgromadzenie dwóch dokumentów, wymienionych w treści w/w Rozporządzenia UE, a konkretnie:

(a) faktury od firmy transportowej / przewoźnika oraz
(b) potwierdzenia przelewu za tę fakturę.

Zgromadzenie wyżej wskazanych dokumentów powoduje, że dla zastosowania stawki 0% nie jest już konieczne otrzymanie podpisanego przez nabywcę listu przewozowego CMR.  

Otrzymana interpretacja jest niezwykle korzystna ponieważ potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia na rzecz firmy transportowej jest bardzo łatwo uzyskać (faktycznie jego otrzymanie jest niemal w całości zależne od podatnika, dokonującego WDT, który może go sam wygenerować z systemu bankowości elektronicznej). Praktycznie zatem jedynym „dokumentem zewnętrznym”, o pozyskanie którego musi się postarać podatnik, dokonujący WDT, jest faktura od przewoźnika / firmy transportowej, co zazwyczaj nie stwarza większych problemów.  

W związku z powyższym, jeżeli firma realizuje wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, zachęcamy do pozyskania analogicznej interpretacji indywidualnej. Ograniczyłaby ona ryzyko kwestionowania stawki VAT 0% w przypadku tych wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych, dla których otrzymanie dokumentu CMR jest:

(a) utrudnione,
(b) opóźnione lub
(c) w przypadku których dokument CRM jest obarczony wadami lub niekompletny (np. nie zawiera podpisu nabywcy).

W przypadku zainteresowania powyższym tematem prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.

Kontakt