Zmiana przepisów dot. obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych

Zmiana przepisów dot. obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych

W dniu 25.10.2022 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP ustawę z dnia 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która:

  • uchyla obowiązek dokumentacyjny dla transakcji pośrednich rajowych i
  • zmienia progi obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji bezpośrednich rajowych.

Ustawa nowelizująca uchyla kontrowersyjne przepisy związane z obowiązkiem stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązkiem dokumentacyjnym dla pośrednich transakcji rajowych. W rezultacie czego podatnicy nie mają już obowiązku badania rzeczywistego właściciela należności wynikającej z każdej transakcji, również tej zawartej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, przekraczającej próg 500 tys. zł pod kątem obowiązków dokumentacyjnych.

Ponadto, w związku z faktem, że na przestrzeni ostatnich lat warunki gospodarcze uległy zmianie, ustawodawca dodatkowo urealnił progi istotności, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych realizowanych z podmiotami niepowiązanymi odpowiednio do wartości 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i 500 tys. zł dla transakcji innych niż transakcje finansowe (próg podstawowy).

Co ważne, zarówno przepisy uchylające obowiązek dokumentacyjny dla pośrednich transakcji rajowych jak również wprowadzające nowe progi dla bezpośrednich transakcji rajowych wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ww. ustawy, niemniej jednak będą obowiązywały z mocą wsteczną od 01.01.2021 r., a zatem będą miały retroaktywne zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 01.01.2021 r. oraz transakcji zawartych po 31.12.2020 r.

Chcesz wiedzieć więcej?