Rozszerzenie korekty VAT z niezapłaconych faktur

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” w podatku VAT, również w sytuacjach, w których zgodnie z polskimi przepisami nie było to wcześniej możliwe.

Do tej pory podatnik mógł odzyskać zapłacony do urzędu podatek VAT tylko wtedy, gdy wierzytelność wynikająca z wystawionej faktury nie została przez kontrahenta zapłacona w ciągu 90 dni (wcześniej 150 dni) od dnia upływu terminu jej płatności.

Skorzystanie z ulgi na złe długi (możliwości zmniejszenia VAT z niezapłaconych faktur) nie było jednak możliwe w sytuacjach, gdy dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji albo nie był już zarejestrowany jako podatnik VAT. Nie można było zatem stosować pomniejszenia VAT również  m.in. w stosunku do konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności – B2C), czy też podatników zwolnionych z VAT.

15 października 2020 TSUE wydał natomiast wyrok w polskiej sprawie, w którym orzekł, że polskie przepisy, uzależniające obniżenie VAT od powyżej wymienionych warunków są sprzeczne z prawem UE, tj. Dyrektywą 112.

W praktyce oznacza to, że kwestia upadłości, likwidacji bądź statusu VAT kontrahenta/dłużnika pozostają bez znaczenia dla obniżenia VAT z faktur, które nie zostały uregulowane.

Ulgą na złe długi można objąć tym samym faktury wystawione po grudniu 2015 r. (a nie tylko za ostatnie 2 lata) i dotąd niezapłacone.

W przypadku zainteresowania powyższym tematem prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Podatkowego.

Chcesz wiedzieć więcej?