Opinie kadry zarządzającej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Pod koniec 2021 roku przeprowadziliśmy nasze coroczne badanie „Barometr opinii kadry zarządzającej”, zadając pytania ponad 1000 dyrektorom z całego świata, w tym około 160 z Europy Środkowo-Wschodniej.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nasze badanie pokazało poczucie pewności i stabilności, przy czym ponad dwie trzecie kadry kierowniczej przewidywało wzrost przychodów w 2022 roku. W obliczu utrzymującego się wpływu pandemii oraz nowych wyzwań wynikających z niestabilności finansowej i politycznej na świecie, są to odczucia, które będą prawdopodobnie przedmiotem ponownego badania w tym roku.

Nasza analiza pokazuje, że:

  • 67% respondentów przewiduje transformację technologiczną w swojej firmie
  • 44% pytanych uważa, że wzrosło ryzyko cybernetyczne
  • 43% twierdzi, że praca zdalna będzie długoterminową zmianą
  • 48% twierdzi, że inwestowanie w ESG ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy
  • 60% twierdzi, że przyszłe style przywództwa, jakich potrzebuje ich organizacja, uległy zmianie.

Przed firmami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nieuchronnie pojawią się wyzwania. Ale wyzwania niosą ze sobą również możliwości. To czas na działanie - czy jesteś na nie gotowy?

Aby poznać opinie kadry zarządzającej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, pobierz nasz raport tutaj.

Dokument

C-suite Insights - CEE