Budowanie zaufania: dlaczego zgodność globalna jest dziś tematem ważnym dla firm

Globalna zgodność od dawna była fundamentem dobrych praktyk biznesowych. Jednak nadal może być postrzegana jako kolejny obowiązek zamiast jako szansa na zwiększenie wartości. Dlatego też przeprowadziliśmy ankietę na temat tego, w jaki sposób liderzy biznesowi podchodzą do kwestii globalnej zgodności, na czym koncentrują swoje inwestycje. jakie ryzyko przewidują i czego oczekują od „dobrej zgodności”.

Nasze badanie pokazuje, że dobrze zarządzana globalna zgodność upewnia inwestorów, zwiększa zaufanie klientów i buduje dobrą reputację w świecie zewnętrznym. Zgodność z przepisami jest źródłem możliwości, a nie tylko zadaniem do odhaczenia.

Wyraźne poczucie odpowiedzialności

Opierając się na 890 odpowiedziach starszych specjalistów ds. compliance z 25 krajów, badanie pokazuje, że zarządzający firmami mają wyraźne poczucie odpowiedzialności względem globalnej zgodności i zwrotu z inwestycji, której oczekują.

Raport daje również wgląd w to, że liderzy biznesowi postrzegają zgodność z przepisami jako coraz trudniejszą do zarządzania ze względu na coraz większą złożoność, szybko zmieniające się przepisy i długotrwałe konsekwencje Covid-19. Chcąc nadążyć za zmianami, liderzy planują zwiększenie inwestycji w technologię i umiejętności ich zespołu.

Główne wnioski z badania

  • Dobry poziom zgodności z przepisami zwiększa zaufanie i pewność interesariuszy: 58% widzi zgodność jako możliwość tworzenia wartości w formie zaufania, pewności i ostatecznie, wzmocnienia wartości firmy. 
  • Wśród ankietowanych panuje przekonanie, że w przyszłości będzie coraz trudniej spełnić wymogi związane ze zgodnością: 82% jest przekonanych, że obecnie spełniają wymogi związane ze zgodnością i że nadal będą je spełniać w przyszłości. Jednakże ponad połowa z nich (51%) spodziewa się, że przestrzeganie zgodności z przepisami stanie się trudniejsze w ciągu najbliższych pięciu lat. Szybko zmieniające się przepisy, coraz większa złożoność i Covid-19 były wymieniane wśród trzech największych wyzwań; Brexit znalazł się na dole tej listy.
  • Liderzy inwestują w technologie i umiejętności w zakresie compliance, aby przygotować się na przyszłość: 27% planuje „znacząco” zwiększyć zasoby finansowe i kadrowe przeznaczone na kwestie zgodności w ciągu najbliższych pięciu lat.
Complaince-webpage-animation.gif

Erick Gillier, Partner, Globalny Dyrektor ds. Zgodności w Mazars mówi: - Globalna zgodność od dawna była fundamentem dobrych praktyk biznesowych, ale nadal może być postrzegana przez niektórych jako kolejny obowiązek do wypełnienia, a nie jako szansa, z której można skorzystać. Dlatego też postanowiliśmy odkryć, w jaki sposób liderzy biznesowi podchodzą do kwestii globalnej zgodności, ile uwagi jej poświęcają, jakich zysków oczekują, jakie ryzyko przewidują i na czym koncentrują swoje inwestycje.

Erick Gillier dodaje także, że: - Zważywszy na coraz bardziej rygorystyczną kontrolę nad biznesem, dla każdego, kto chce, by dobra firma była dobrze prowadzona, uspokajający powinien być wniosek, że większość liderów planuje zwiększyć zasoby finansowe i kadrowe na kwestie związane z compliance.

Przeczytaj badanie „Budowanie zaufania: dlaczego zgodność globalna jest dziś tematem ważnym dla firm?” aby poznać możliwości, jakie stwarza globalna zgodność, wyzwania, jakie przed nią stoją, czego o zgodności uczy nas przejrzystość podatkowa oraz co robią liderzy biznesu, aby przygotować się na przyszłość i wiele więcej.

Dokument

Mazars Global Compliance Report

Chcesz wiedzieć więcej?