C-suite 2020: Instytucje Finansowe

23/04/2021 Sektor usług finansowych stanowi centrum działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, ale także ośrodek wspierający odbicie gospodarek ze skutków globalnej pandemii. Branża usług finansowych była jednym z sektorów badanych w barometrze Mazars 2020 C-suite (kompleksowej ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 500 członków zarządów spółek z całego świata). Badanie to pokazało rosnący optymizm w sektorze, ale także większą koncentrację na transformacji technologicznej i zrównoważonym rozwoju. Komentując wyniki ankiety, Emmanuel Dooseman, Global Head of Banking w Mazars, wyjaśnia wpływ pakietów działań ratunkowych, zmieniające się zachowania klientów oraz związek pomiędzy klimatem a ryzykiem kredytowym.

Pytanie 1

Z odpowiedzi na zadane pytania wynika, że branża usług finansowych prezentuje najbardziej pozytywną perspektywę wzrostu wśród wszystkich badanych sektorów. Aż 77% respondentów spodziewa się wzrostu w 2021 r. Jakie są zatem główne powody tego optymizmu?

W przeciwieństwie do innych sektorów, instytucje z obszaru usług finansowych w większości funkcjonowały przez okres pandemii. Pozycja i funkcja banków w każdej gospodarce sprawia, że są one niezbędne w czasach takich jak obecne, jednocześnie stanowiąc kluczowe ogniwo dystrybucji rządowych środków przeznaczonych do udzielania kredytów pomocowych i uruchamiania planów ratunkowych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku firm ubezpieczeniowych, które inwestują w liczne dziedziny gospodarki w perspektywie długoterminowej.

W ostatnich latach w sektorze usług finansowych wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań,  między innymi w zakresie cyfryzacji bankowości oraz popularyzacji płatności zbliżeniowych, czego efektem jest zwiększenie możliwości generowania przez spółki z branży dodatkowych przychodów. Jednocześnie, stosunkowo nowe platformy internetowe, oferując niskie opłaty transakcyjne, umożliwiły wprowadzenie na rynki finansowe szerokiej bazy inwestorów, zwiększając tym samym pulę możliwych do uzyskania przychodów. Zmienność rynków podczas pandemii i związane z nimi możliwości handlowe zostały wyraźnie odzwierciedlone w bardzo dobrych wynikach w obszarze działalności maklerskiej.

Pytanie 2

Jakie jest ryzyko, że udzielone w ramach pakietów pomocowych pożyczki i dofinansowania nie zostaną spłacone?

Pomimo uzasadnionego optymizmu, ryzyko oczywiście istnieje. Widzimy ogromne ilości pożyczek i kredytów wstrzykniętych do gospodarek na całym świecie, a ryzyko kredytowe pojawia się zawsze, gdyż ludzie, którzy otrzymali pożyczki mogą nie być w stanie ich spłacić. Jednakże banki, które utworzyły ogromne rezerwy na udzielone w ramach pakietów pomocowych pożyczki i kredyty, nie musiały do tej pory z nich korzystać. Gospodarki odbudowują się w wielu częściach świata i jest duża szansa, że banki w niektórych krajach będą w stanie uwolnić te rezerwy. Pozwala to myśleć pozytywnie o przyszłości.

Oczekiwania co do ryzyka kredytowego i strat są oczywiste, ale należy też wziąć pod uwagę poziom wypłacalności banków, który został na tyle wzmocniony w porównaniu z sytuacją w 2008 r., że nie mierzymy się dziś z porównywalnym ryzykiem. Obecnie bank o znaczeniu systemowym mógłby ponieść takie same straty, jakie doprowadziły do upadku Lehmann Brothers, jednak nie spowodowałoby aż tak poważnych zakłóceń w gospodarce. Właściwie stało się to kilka tygodni temu - z Archegos: bankructwo zawsze może się zdarzyć, ale jego konsekwencje nie będą już takie same.

Pytanie 3

Czy instytucje świadczące usługi finansowe znajdują nowe możliwości rozwoju pomimo pandemii?

Odpowiem najpierw pytaniem: jak często płaciliście gotówką podczas tej pandemii? Płacenie kartą kredytową lub debetową, smartfonem lub online stało się naturalne. W miarę rozwoju sprzedaży internetowej,  rośnie ilość osób korzystających z płatności cyfrowych i zbliżeniowych, co w naturalny sposób zwiększa potencjał usług finansowych opartych na tych transakcjach. Wystarczy pomyśleć o aktualnych przychodach Apple czy  Google Pay z tytułu opłat, które nie istniały trzy lata temu.

Pytanie 4

Które podsektory borykają się aktualnie z problemami?

Jeżeli skupiamy się tylko na branży budowlanej, sprzedając głównie kredyty hipoteczne, to szanse na wzrost są w tym momencie bardzo niskie. Przy niskich, zerowych, a nawet ujemnych stopach procentowych tradycyjna działalność bankowa i pośrednictwo kredytowe generuje znacznie mniejsze przychody niż w poprzednich okresach. Banki muszą przenieść się do nowej przestrzeni, świadcząc nowe usługi i nie ograniczając swojej oferty tylko do sprzedaży kredytów.

Pytanie 5

Według respondentów badania, transformacja sektora usług finansowych w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będzie najprawdopodobniej oparta na zmianach technologicznych. Czy jest to spójne z priorytetami liderów w branży?

Banki i zakłady ubezpieczeń już  w latach 70. XX wieku jako pierwsi korzystali z najnowszych technologii. To, co widzimy teraz, to ewolucja usług dla klientów opartych na najnowszej technologii oraz wsparcie funkcji back-office z wykorzystaniem robotyki.

Wpływ technologii na usługi finansowe można analizować na dwa sposoby: w jaki sposób zmiany zwiększają przychody, bądź też w jaki sposób wpływają na obniżenie kosztów. Pierwsze spojrzenie analizuje wykorzystanie technologii do oferowania klientom nowych produktów w celu generowania nowych, bądź zwiększenia istniejących linii przychodów. Technologia pomaga sprawnie i płynnie powiązać usługi finansowe z klientami, umożliwia szybkie badanie rynku i pozwala dopasować produkty do potrzeb klientów. Wszystko to sprawia, że sektor usług finansowych może przedstawić innowacyjną ofertę w postaci nowych rodzajów pożyczek, nowych form płatności, czy też nowych usług maklerskich - na przykład aktywów cyfrowych. Dzięki wykorzystaniu technologii plug and play, która jest również nowym rozwiązaniem, firma świadcząca usługi płatnicze, współpracując z firmą maklerską i korzystając z jej technologii, może szybko zaoferować klientom nowe usługi.

Drugim podejściem jest obniżanie kosztów poprzez robotyzację powtarzalnych zadań. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także zmniejszenie ryzyka błędu i zapewnienie lepszego poziomu zgodności.

Pytanie 6

W ankiecie pytano o krótko- i długoterminowe priorytety liderów biznesu: co w takim razie powinni stawiać na pierwszym miejscu liderzy sektora usług finansowych?

Moja rada to praca nad tworzeniem nowych produktów i nowych usług w celu generowania nowych strumieni przychodów. Bankowość zawsze była sektorem innowacji. Pomiędzy 1980 a 2008 rokiem bankowość skupiała się głównie na inżynierii finansowej i nowoczesnych produktach, podczas gdy obecnie jest to czas innowacyjności w obszarze usług. Na drugim miejscu doradzałbym dostosowanie struktury kosztowej poprzez wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych.

Pytanie 7

Zrównoważony rozwój jest jednym z pięciu długoterminowych priorytetów dla usług finansowych: co wpływa na zainteresowanie liderów sektora zrównoważonym rozwojem?

Zrównoważony rozwój często jest sprowadzany do zmian klimatycznych, ale w rzeczywistości chodzi o coś więcej: chodzi o sposób rozwoju firmy tak, aby działała w sposób zrównoważony w perspektywie długoterminowej. Chodzi też o sposób wykorzystania zasobów.

Dość negatywne spojrzenie na zrównoważony rozwój w badaniu zaskoczyło mnie, ale wiemy, że instytucje finansowe, banki i ubezpieczyciele traktują zrównoważony rozwój z finansowego punktu widzenia. Weźmy jako przykład falę zimnej pogody w Teksasie na początku tego roku. Podwyżka cen energii elektrycznej spowodowała, że ludzie nie mogli sobie pozwolić na korzystanie z niej w domach i firmach. Doprowadziło to do spadku produkcji i sprzedaży. W rezultacie wiele osób nie mogło spłacić czynszu i pożyczek. Pokazuje to, jak bardzo ryzyko klimatyczne jest związane z ryzykiem kredytowym.

W branżach i na rynkach, gdzie ceny idą w górę, a konsumpcja spada, liderzy biznesu muszą opracować modele dotyczące ich przyszłej rentowności. Zagrożenia klimatyczne mają duży wpływ na rynek, a kredytodawcy ostatecznie przestaną współpracować z tymi firmami, które mogą mieć trudności ze spłatą kredytów z powodu problemów klimatycznych. Zrównoważony rozwój jest słusznie priorytetem dla sektora usług finansowych: ma znaczenie dla biznesu i całego świata.

Możesz zobaczyć wszystkie wyniki barometru i dowiedzieć się, co oznaczają one dla firm w pełnej wersji raportu barometru C-suite.

Chcesz wiedzieć więcej?