Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2021

Instytucje finansowe coraz częściej zdają sobie sprawę, że zmiany klimatyczne i inne zagrożenia dla środowiska, społeczeństw i ładu korporacyjnego zagrażają światowej gospodarce i systemowi finansowemu.

Pandemia Covid-19 ukazała prawdziwe znaczenie odporności systemu finansowego. Banki na całym świecie przekonały się, że mają do odegrania kluczową rolę w realizacji wizji zrównoważonej przyszłości oraz w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumień paryskich.

Nasze trzecie badanie praktyk odpowiedzialnej bankowości stanowi przegląd najlepszych praktyk i rozwijających się trendów w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianą klimatu oraz kwestiami społecznymi. Opierając się na poprzednim raporcie Mazars: "Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2020" nasze najnowsze badanie ukazuje, w jaki sposób banki biorą zbiorową odpowiedzialność za tworzenie nowych podstaw zrównoważonego przemysłu finansowego i przyczyniają się do budowania zdrowszych gospodarek.

Stan gry

Podzieliliśmy 37 banków – największych pod względem sumy aktywów, w poszczególnych lokalizacjach geograficznych – na cztery kategorie: wybitne, liderzy, zwolennicy i naśladowcy. Cieszy nas fakt, że najwięcej banków plasuje się na pozycji liderów w odniesieniu do wyników z ostatniego badani, osiągając pozytywną ocenę między 80% a 95%, pomimo zaostrzenia naszych kryteriów oceny w celu odzwierciedlenia.

Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza 2021

Pozostaje jednak wiele wyzwań. Nadal istnieje pole do poprawy, zwłaszcza w regionach, w których brakuje wytycznych branżowych i przepisów dotyczących ESG. W efekcie silne praktyki zrównoważonego rozwoju często idą w parze ze stałymi zachętami branżowymi i prawnymi.

Pobierz raport

Dokument

Mazars - Responsible banking practices - benchmark study 2021

Chcesz wiedzieć więcej?