Przywództwo w zarządzaniu ryzykiem

Czy liderzy przedsiębiorstw skutecznie radzą sobie z ryzykiem, przed którym stoją ich firmy?

Mazars i Board Agenda we współpracy z INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) przeprowadzają badanie na temat sposobu, w jaki zarządy i liderzy przedsiębiorstw w Europie zarządzają ryzykiem.

Indywidualne odpowiedzi są poufne, a wnioski będą prezentowane łącznie.

Weź udział w badaniu

Ankieta będzie otwarta do 20 marca 2020, a wypełnienie jej zajmie zaledwie kilka minut. Wyniki zostaną opublikowane w kwietniu