Nowoczesna firma: wnikliwa, oparta na wiedzy, dynamiczna, zrównoważona

Rocznik Mazars 2016 - część Raportu Rocznego 2015-2016 Grupy Mazars - porusza tematy, które mają dla nas ogromne znaczenie: przywództwo i przedsiębiorczość. Każdy z artykułów można czytać oddzielnie, ale wszystkie są ściśle związane z koncepcją Nowoczesnej Firmy. Aby zobrazować tę koncepcję, zdecydowaliśmy się na uszczegółowienie czterech atrybutów, jakie powinny cechować nowoczesną firmę: wnikliwa, oparta na wiedzy, dynamiczna, zrównoważona. Dołącz do naszych pracowników, partnerów klientów i innych czytelników w ich podróży od Rotterdamu do Szanghaju przez Mediolan i Casablancę.

‘Wnikliwa’: mądry rozwój

Cap4 150 per 150
 • Służąc naszym klientom na całym świecie: Powiększanie się dla samych większych cyfr nie jest mądrym posunięciem. Mazars decyduje się na rozwój na nowych rynkach tylko tam, gdzie jest to rozsądne, określone przez przemyślaną i ambitną strategię skierowaną na mądry rozwój
 • „Gra Globalizacja”: szczegółowa opowieść o tym, jak przekształcenie chińskiej ekonomii i społeczeństwa i pęd Chińskiego biznesu do rozwoju za granicą, zmieniło wszystko dla firm oferujących usługi profesjonalne. W tym miejscu zwracamy uwagę na naszą fuzję z chińską firmą ZhongShen ZhongHuan, publikujemy wywiady i profile 12 naszych pracowników w Chinach

  

‘Oparta na wiedzy’: szczegółowe artykuły o kluczowych tematach dla biznesu i przemysłu

150 per 150 cap 2.png
 • Cyberbezpieczeństwo: jak nasilenie się cyberprzestępczości doprowadziło korporacje do ponownego rozważenia w jaki sposób prowadzą biznes
 • Audyt w XXI wieku: wywiad z trzema ekspertami z Rady Stabilności Finansowej oraz Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym na temat ewolucji roli audytora
 • Przemysł dóbr luksusowych: nowe dźwignie tworzenia wartości
 • Transparentność podatkowa: wraz ze zwiększeniem się regulacji i skrupulatności ze strony ogółu społeczeństwa, przejrzystość podatkowa staje się kwestią etyki biznesowej

    

 

‘Dynamiczna’: jak ciągłe odkrywanie siebie na nowo stało się wymogiem dla wszystkich biznesów

cap1 150 per 150.png
 • Różnorodność: w tym podwójnym artykule skupiamy się na prawdziwym znaczeniu różnorodności i tym, nie licząc compliance, jak tworzy ona wartość dodaną dla organizacji, podkreślamy zależność między różnorodnością a dynamicznością. Prezentujemy wyniki naszego grupowego badania dotyczącego wewnętrznej różnorodności, wraz z wywiadami kobiet na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych oraz case study dotyczące Szwecji i Danii.
 • Mądra praca: w tym miejscu opisujemy zmiany, które mają wpływ na miejsce pracy. Przeniesienie siedziby firmy w Holandii idealnie obrazuje to, w jaki sposób wymyślenie na nowo naszego stosunku do pracy służy wyższym celom, takim jak równowaga i odpowiedzialność społeczna. Nowa siedziba firmy we Włoszech to drugie case study na temat przekształcenia miejsca pracy. W tym miejscu przedstawiamy wywiady z pracownikami i zdjęcia ilustrujące w jaki sposób nasze podejście do pracy jest oznaką naszej dynamiczności.

   

‘Zrównoważona’: bierze pod uwagę przyszłe pokolenia

cap1 150 per 150.png
 • Zarządzanie: Małe i średnie przedsiębiorstwa są dla Mazars kluczowe. W tej części przenosimy się do Bordeaux we Francji, aby przeprowadzić wywiad z sezonowym przedsiębiorcą, jego zespołem oraz przedstawicielami Pokolenia Z na temat przedsiębiorczości i wartości.
 • Dialog pomiędzy pokoleniami: trzy bardzo różne profile, dwa pokolenia; dyrektor wykonawczy z firmy ubezpieczeniowej, młody specjalista Mazars oraz twórca start-upu spotykają się w Casablance aby dyskutować o przedsiębiorczości i przywództwie w Afryce
 • Rozwój w Afryce: przeprowadziliśmy wywiad z afrykańskim przedsiębiorcą, aby dowiedzieć się jakie są kluczowe czynniki sukcesu start-upów na tym kontynencie
 • Urbanizacja Mazars: projekt który podkreśla nasze zainteresowanie i nasz szacunek do społeczności budujących środowisko

    

Także w Roczniku 2016

 • Najważniejsze wydarzenia 2015-2016
 • Raportowanie zintegrowane: kontynuujemy naszą przygodę z raportowaniem zintegrowanym, prowadząc nasze działania w taki sposób, aby wyjaśnić nasz model biznesowy i nasz proces tworzenia wartości

  

Także w Raporcie Rocznym 2015-2016

 • Sprawozdania finansowe: Mazars publikuje swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe rokrocznie od 2005, dążąc do zachowania takich samych zasad transparentności, jakie obowiązują naszych klientów
 • Ulotka 2017: Mazars w skrócie – 12-stronicowy dokument z naszymi danymi liczbowymi zaktualizowany na dzień 1 stycznia 2017

Dokumenty

Yearbook 2015/2016 English.pdf
Mazars at a glance 2015/2016.pdf
Financial documents 2015/2016.pdf
Yearbook 2015/2016 français.pdf
Mazars en bref 2015/2016.pdf
Documents financiers 2015/2016.pdf

Chcesz wiedzieć więcej?