Wpływ COVID – 19 na sprawozdania finansowe sektora finansowego sporządzone według MSSF

Pandemia COVID-19 sprawiła, że otoczenie ekonomiczne stało się wyjątkowe i niepewne, wywierając duży wpływ na sektor finansowy oraz stawiając nowe wyzwania przy sporządzaniu sprawozdań przez instytucje finansowe.

Podczas webinaru Malgorzata Pek-Kocik – Partner, Audyt i Doradztwo dla Instytucji Finansowych oraz Joanna Orłowska - Dyrektor, Audyt i Doradztwo dla Instytucji Finansowych w Mazars Polska dokonały analizy możliwych skutków finansowych COVID-19 dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Obejrzyj nagranie z webinaru (ENG)

Agenda:

  1. Wpływ pandemii COVID-19 na MSSF 91.1. Przegląd publikacji organów regulacyjnych UE1.2. Wpływ na kalkulację ECL1.3. Moratoria spłat kredytów
  2. Wakacje czynszowe według MSSF 16
  3. Przegląd publikacji organów regulacyjnych UE
  4. Wpływ na kalkulację ECL

Webinar adresowany był do kluczowego personelu, w tym członków Zarządu, odpowiedzialnego za finanse, ryzyko kredytowe lub raportowanie w instytucjach finansowych takich jak banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe, a także biegłych rewidentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Webinar odbył się 20 maja 2020 r.

Chcesz wiedzieć więcej?