Projekty kapitałowe i infrastruktura

Zintegrowane, specjalistyczne usługi pomagające w realizacji inwestycji na poziomie globalnym

Infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju gospodarek i społeczeństw. To dzięki niej przedsiębiorstwa i ludzie mogą nawiązywać kontakty i świadczyć usługi kluczowe dla zdrowych społeczeństw. Wymagania dotyczące infrastruktury różnią się jednak w skali globalnej - kraje rozwinięte pilnie potrzebują prac zmierzających do jej odnowy, a rynki wschodzące wymagają znacznej ekspansji. Oferujemy zintegrowane usługi infrastrukturalne dostosowane do potrzeb naszych klientów, począwszy od doradztwa projektowego, poprzez finansowanie, podatki i rachunkowość, a skończywszy na pełnym zakresie cyklu życia aktywów, od etapu wstępnej wykonalności po likwidację.

Nasze podejście

Wiele czynników napędza infrastrukturę gospodarczą i społeczną na poziomie globalnym. Ta ogólnoświatowa rozbudowa wynika z potrzeb organów publicznych i stwarza ogromne możliwości dla prywatnych operatorów, inwestorów i właścicieli. Niezbędnym elementem na rynku infrastruktury jest świeże spojrzenie i nowe pomysły. Jest to bowiem sektor obarczony dużym ryzykiem i poważnymi wyzwaniami, które kształtują nasz świat, takie jak zmiany klimatu.

Nasz globalny, zintegrowany zespół posiada doświadczenie w doradztwie dla całej branży, od portów po szpitale. Łączymy wiedzę sektorową ze specjalistycznymi umiejętnościami. Współpracując z organami publicznymi, zapewniamy wsparcie w celu osiągnięcia korzystnego stosunku jakości do ceny i przejrzystości poprzez efektywne zamówienia i analizę finansową. Naszym klientom z sektora prywatnego pomagamy maksymalizować zyski w ramach całego cyklu życia projektu. Na nasze wsparcie mogą liczyć deweloperzy, operatorzy, właściciele i inwestorzy, którzy jako produkt końcowy otrzymają silne, świadome ryzyka zarządzanie finansowe i optymalizację podatkową.

Nasze wiodące na świecie zespoły przeprowadzające analizy due diligence (modelową, podatkową i finansową) działają niezależnie i dają pewność, że Państwa decyzja kredytowa i inwestycyjna jest oparta na rzetelnym i solidnym modelu finansowym.

Model finansowy jest podstawą całego rozwoju infrastruktury. Przewidywanie przyszłych zysków poprzez modelowanie to najważniejsza kompetencja. Wierzymy, że solidne modele otwierają możliwości inwestycyjne, ułatwiają tworzenie efektywnych struktur finansowych i są niezbędne dla inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Opracowujemy modele wykorzystujące naszą zewnętrznie uznaną metodologię, oferując przyjazne dla klienta, dokładne i przejrzyste narzędzia do podejmowania decyzji na wszystkich etapach cyklu życia projektu.

Duże projekty i złożone ustalenia definiują sektor inwestycyjny, lecz czasami nie przebiegają one zgodnie z planem. Nasz zespół świadczący usługi dochodzeń gospodarczych pomaga w identyfikacji i ilościowym określeniu zaangażowania finansowego za pośrednictwem naszych ekspertów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu sporów handlowych i prowadzeniu dochodzeń. Wspieramy Państwa w całym procesie, pomagamy osiągnąć sukces w zarządzaniu ryzykiem i w rozwiązywaniu sporów handlowych.

Cyfryzacja i dane są siłą napędową innowacji w sektorze, jednocześnie będąc jednymi z najważniejszych aktywów każdej organizacji. Pomagamy w wykorzystaniu mocy danych w celu poprawy wyników biznesowych i zysków, wspierania wzrostu, zarządzania ryzykiem i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej. Udzielamy również wsparcia w celu ochrony danych przed atakami cybernetycznymi i zapewniamy przestrzeganie przez organizacje przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Skala i długotrwałość projektów infrastrukturalnych sprawiają, że nasi klienci napotykają jedne z najwyższych wymagań w zakresie odpowiedzialnej postawy obywatelstwa korporacyjnego. Zgromadziliśmy wiodącą wiedzę specjalistyczną w takich dziedzinach jak regulacje środowiskowe i ekologiczna księgowość. Tworzymy dla firm systemy i ramy zarządzania w celu wykazania, że ich działania są zrównoważone. Pomagamy spełnić wymagania organów regulacyjnych i konsumentów, wspieramy inwestycje w zrównoważone projekty i sprawiamy, że łańcuchy dostaw działają w sposób zrównoważony, a także przeprowadzamy analizę porównawczą programów antykorupcyjnych.

Oferujemy:

  • Audyt modelowania finansowego, z rygorystycznymi kryteriami kontroli jakości przy opracowywaniu i ocenie solidności modeli finansowych
  • Modelowanie finansowe projektów z wykorzystaniem standardu modelowania Forvis Mazars
  • Szeroki zakres usług doradztwa infrastrukturalnego od doradztwa wiodącego po wsparcie transakcyjne i doradztwo w zakresie ofert
  • Usługi w zakresie wyceny - od wyceny aktywów i portfeli po pełnienie funkcji agenta dokonującego wyceny dla funduszy giełdowych
  • Indywidualne szkolenia z zakresu technik modelowania finansowego, takich jak finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, wyceny i energia odnawialna
  • Infrastruktura podatkowa i rachunkowa, a w ramach niej rzetelne opinie zarówno w kwestiach podatkowych jak i rachunkowych, zarówno w Państwa lokalnej jurysdykcji, jak i poza jej granicami
  • Wsparcie zarządzania finansami z zakresu księgowości, outsourcingu, compliance i audytu ustawowego z dowolnego miejsca Państwa działalności
  • Wsparcie konsultingowe mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym od etapu budowy do fazy operacyjnej i zaprzestania wykonywania umów
  • Konsultacje i wsparcie w związku z rozwojem systemów, zarządzaniem i sprawozdawczością w zakresie zrównoważonej infrastruktury i działań finansowych

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt