Sektor wodno-kanalizacyjny

Zaufany, kompetentny partner dla branży o kluczowym znaczeniu

Sektor wodno-kanalizacyjny oddziałuje na wszystkich. Woda jest cennym zasobem, który wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę, zapewnienie jakości i doskonałości operacyjnej, natomiast gospodarka odpadami jest usługą społeczną o kluczowym znaczeniu. Oferujemy usługi dla sektora o krytycznym znaczeniu biznesowym, w tym audyt i rozwiązania w zakresie podatków, zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest wsparcie firm i instytucji zajmujących się wodą i odpadami w zaspokojeniu rosnących potrzeb globalnych.

Nasze podejście

Sektor wodno-kanalizacyjny ma związek z życiem każdego człowieka. Woda jest naszym najważniejszym zasobem, a wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie zapotrzebowanie na wodę będzie stale rosło, przy jednoczesnym zmniejszaniu się jej zasobów w skali regionalnej. Sektor wodny stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak ryzyko zmian klimatycznych, wzrost liczby ludności, obawy związane z zanieczyszczeniem i problemy z przepustowością. Podobnie jest z odpadami - wraz ze wzrostem konsumpcji gospodarczej rośnie również ilość odpadów. Obecnie gospodarka odpadami jest podstawowym wyzwaniem dla naszej planety.

W Forvis Mazars dążymy do bycia aktywnym interesariuszem w globalnej społeczności zajmującej się gospodarką wodną i odpadami, poprzez opracowywanie zrównoważonych rozwiązań i wprowadzanie innowacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom rynku. Nasza pomoc koncentruje się na pięciu kluczowych dla branży wyzwaniach: inwestycjach, zgodności z przepisami, strategii finansowania, doskonałości operacyjnej i zrównoważonym rozwoju.

Do rozwiązań kwestii operacyjnych wykorzystujemy nasze najnowsze umiejętności w zakresie analizy danych. Analityka danych umożliwia bezprecedensowy wgląd w operacje takie jak prognozowanie popytu i zarządzanie jakością bakteriologiczną; prawidłowe wykorzystanie tych umiejętności przyczyni się do zwiększenia wydajności aktywów i poprawienia marż operacyjnych. Wykorzystujemy również wgląd w dane wewnętrzne i zewnętrzne - takie jak dane meteorologiczne – w celu zwiększenia wydajności i przygotowania się do sprostania wyzwaniom związanym z klimatem.

W kwestiach finansowych zarówno operatorzy, jak i inwestorzy korzystają z naszej globalnej sieci ekspertów posiadających specjalistyczne doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej i odpadami, w dziedzinie podatków, rachunkowości, prawa i modelowania. W czasach, gdy zyski finansowe są kompresowane dla inwestorów w środowisku niskich stóp procentowych, efektywne struktury mają kluczowe znaczenie.

Nasze usługi:

Wsparcie w finansowaniu i rozwijaniu projektów

  1. Doradztwo transakcyjne
  2. Finansowanie infrastruktury
  3. Rozwój międzynarodowy i wzrost zewnętrzny: badania nad możliwościami inwestycyjnymi w sektorze wodno-kanalizacyjnym, wsparcie w realizacji projektów integracyjnych, wsparcie finansowe i podatkowe przy zakładaniu spółek zależnych lub przedsiębiorstw

Optymalizacja działalności 

  • Zarządzanie finansami: audyt i księgowość, inżynieria finansowa, dostosowanie kosztów w związku ze strategią biznesową, modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
  • Dane i automatyzacja: zwiększenie możliwości wykorzystania danych i ich ochrona
  • Zarządzanie ryzykiem: dostosowanie poziomu inwestycji do ryzyka branżowego, kontrola wewnętrzna, mapowanie ryzyka, identyfikacja i zapobieganie ryzyku nadużyć finansowych
  • Zarządzanie operacyjne: optymalizacja aktywów przemysłowych, globalna optymalizacja łańcucha dostaw, strategia utrzymania obiektów przemysłowych

Pomoc w budowaniu bardziej zrównoważonego biznesu 

  • Audyty ESG
  • Optymalizacja strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla
  • Wsparcie doradcze w zakresie wszystkich aspektów rozwoju zrównoważonej infrastruktury i dostępu do trwałego finansowania

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt