Analiza luk regulacji w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju

Analiza luk regulacji w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Analiza luk jest procesem polegającym na przeprowadzeniu oceny istotności kwestii zrównoważonego rozwoju organizacji, a następnie oceny efektywności zarządzania tymi kwestiami.
 • Analiza ta jest korzystna dla organizacji, których strategia nie skupia się jeszcze wcale lub wystarczająco na elementach ESG i wymaga dostosowania do regulacji i trendów.
 • Analiza luk dotyczy wdrożenia regulacji prawnych związanych z tematem zrównoważonego rozwoju.

Nasze usługi obejmują:

Analiza luk w zakresie strategii i zarządzania ESG

 • Analiza mocnych i słabych stron ESG
 • Przegląd znaczących zagadnień istotnych dla organizacji
 • Przeprowadzenie wywiadu z kierownictwem wyższego szczebla w celu zrozumienia wizji, misji, strategii i obowiązujących planów
 • Analiza informacji o podejściu do zarządzania i ocena danych
 • Zebranie informacji na temat różnych procesów związanych z ESG (np. zarządzanie ryzykiem, dialog z interesariuszami, łańcuch dostaw) w formie kwestionariusza i rozmów
 • Identyfikacja luk i opracowanie rekomendacji

Analiza luk w zakresie wdrożenia regulacji prawnych związanych z tematem zrównoważonego rozwoju

 • Analiza i ocena zgodności działań firmy z kryteriami Taksonomii UE.
 • Opracowanie strategii działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej wymagania Taksonomii UE.
 • Identyfikacja podstawowych wymogów CSRD oraz standardów ESRS.

Warsztaty

 • Warsztaty wstępne w zakresie obowiązujących i przyszłych wymogów regulacyjnych w zakresie ESG (w tym dyrektywy CSRD, rozporządzenia Taksonomia UE, standardów ESRS (Europejskie Standardy Raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju) oraz dotyczących sektora działalności Państwa firmy, w tym w zakresie sprawozdawczości;
 • Warsztaty prezentujące wyniki przeprowadzanych analiz objętych analizą tzw. luki.
Grafika 5

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe

Chcesz wiedzieć więcej?