Mazars lanserar Mazars Lantbruk

5 mars 2020: Fullservicebyrån Mazars breddar nu utbudet av tjänster och erbjuder hjälp inom revision, redovisning och skatt specifikt mot lantbruksrelaterade verksamheter.

Mazars Lantbruksteam består av en rad experter inom samtliga affärsområden – revision, redovisning och skatt – från ett flertal kontor runt om i Skåne. Tillsammans besitter de både lång erfarenhet och bred kompetens i frågor rörande såväl lant- som skogsbruk, mindre hästgårdar, större gods och fideikommiss.

– Det finns en stor mängd kunskap och flera spetskompetenser inom byrån på det här området. Därför känns satsningen på Mazars Lantbruk, där vi samlar kompetenser och erfarenheter i ett starkt team med fokus på lant- och skogsbruk, både självklar och spännande, säger Marianne Sandén Ljungberg, VD för Mazars Sverige.

Komplexa företag

Sebastian Bengtsson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars i Simrishamn och dessutom Lantmästare, är en av initiativtagarna till Mazars Lantbruk.

– Företag inom lantbrukssektorn står ofta inför komplexa frågeställningar som kräver både erfarenhet och kompetens för att hantera korrekt. Det kan handla om en mängd olika frågor inom samma företag; försäljning av tjänster, djurproduktion såväl som spannmålsproduktion, lagerhållning, fastighetsförvaltning, frågor förknippade med moms och mycket annat, säger Sebastian Bengtsson.

Fredrik Rosén är skattejurist och momsexpert på Mazars i Malmö och har under lång tid jobbat med rådgivning mot lantbruks- och hästverksamheter.

– Mazars Lantbruk har ett brett tjänsteutbud och vi kan erbjuda lantbrukskunder tjänster inom samtliga områden; redovisning, revision och skatt, vilket inte är så vanligt i konsultföretag som arbetar mot lantbrukare, säger Fredrik Rosén.

Lokal närhet med global styrka

Mazars finns på 13 orter i Sverige, varav 10 kontor är belägna i Skåne. Samtidigt är Mazars en del av ett internationellt partnerskap med över 40 000 medarbetare på 310 kontor världen över.

– Mazars finns på 10 orter runt om i Skåne, vilket gör att våra experter alltid finns nära lantbrukarna som verkar här och kan erbjuda dem en trygg och lokal samarbetspart, säger Fredrik Rosén. Vi är personliga och nära, men har också möjlighet att hjälpa de företagare som vill ta klivet ut på världsmarknaden genom att vi är en del av ett globalt sammanhang. Vår förhoppning är att våra kunder ska känna att de får snabb, professionell och personlig hjälp.

Läs mer om Mazars Lantbruk här!

Mazars Lantbruk_annons

Document

Pressmeddelande Mazars Lantbruk 5 mars 2020

Mazars Lantbruksteam

Kontaktpersoner