Mazars i Sverige samordnar kontoren

Mars 2023: Mazars i Sverige samordnar kontoren.
Vill skapa fler möjligheter till utveckling och balans i arbetet.

”Vi har ett stort fokus på hållbart medarbetarskap och i linje med detta gör vi nu en omorganisering och samordnar våra kontor. Målet är att skapa fler möjligheter för våra medarbetare och en bättre balans i arbetsbelastningen mellan kontor och mellan individer,” säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.  

Alla Mazars åtta kontor (Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Ystad) kvarstår, men kommer i stället för att vara separata kontor ingå i fyra olika kontorsområden.

”Vi kommer fortsätta att ha en stark lokal närvaro för att arbeta nära våra kunder. Samtliga kontor kommer att finnas kvar med möjlighet för våra medarbetare att fortsätta arbeta på det lokala kontoret, samtidigt som man får ta del av en större gemenskap i sitt kontorsområde,” fortsätter Karin. 

Kontorsområdena består av Stockholm, Göteborg, Skåne Syd och Skåne Väst. Varje kontorsområde har varsin Kontorsområdeschef: Maria Tellström (Stockholm) Madeleine Bratt (Göteborg) och Helene Sjöström (Skåne Syd och Skåne Väst). 

Mazars tillväxtresa fortsätter och kommer framöver, i och med den nya organisationen, att anställa nyutexaminerade till de största kontoren (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg) för att skapa en större gemenskap och maximera lärandet de första åren.  

"Vi fortsätter att växa inom samtliga affärsområden och ser fram emot att välkomna flera nya medarbetare under 2023. Medarbetarna är det viktigaste vi har och därför är vårt övergripande mål att hela tiden jobba för att bli en ännu bättre arbetsplats,” säger Karin avslutningsvis. 

Organisationen med kontorsområden implementeras med start den 15 mars. 

Kontorsområdeschefer_2

Kontorsområdeschefer Maria Tellström, Madeleine Bratt och Helene Sjöström.

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund. 

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. 

www.mazars.se 

Vill du veta mer?