Praxityalliansen

Logo Praxity

 

 

 

Om Praxity

Praxity AISBL är en global allians av fristående företag, som är organiserad som en internationell icke-vinstdrivande enhet som lyder under Belgiens lag. Praxity har sitt huvudkontor i Epsom. Praxity’s globala allians Limited är ett icke-vinstdrivande företag, med begränsad garanti och som är registrerat i England och Wales med säte i England. Praxity är en allians och kan inte professionelltutöva yrket inom redovisning, revision, skatt, rådgivning eller erbjuda andra professionella tjänster till tredje part. Alliansen utgör inteett joint venture, partnerskap eller nätverk mellan de deltagande företagen. Eftersom Allianceföretagen är oberoende, kan Praxity inte garantera kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de deltagande företagen.

För mer information

För mer information, gå till Praxity online.