Mounir Messaoud Head of IT Assurance and Advisory

Mounir Messaoud

Mounir Messaoud har en civilingenjörsexamen (datavetenskap) med inriktning mot informationssäkerhet, från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Han har flertalet olika certifieringar, bl a är han Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) och Certified Data Privacy Solution Engineer (CDPSE) som alla är Certifieringar från ISACA. Mounir är även Certified Information Privacy Professional, Europe (CIPP/E) som är en certifiering från IAPP.

Mounir har flerårig erfarenhet från finansbranschen där han bland annat haft flera olika roller inom IT och Informationssäkert, operativa risker samt internrevision och kommer senast från försäkringsbranschen.

Mounir är just nu även Ordförande för det Svenska grenen av ISACA sedan 2021, ISACA Sweden Chapter, www.isaca.se