Reporting & Assurance

Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att skapa förtroende gentemot myndigheter, kunder, investerare, samarbetspartners och andra intressenter. Icke-finansiella rapporter blir allt mer viktiga för företag som verktyg för att skapa tillit och trovärdighet. Företag behöver kunna redogöra för sin hållbarhetspåverkan, i form av bland annat transport, energi, utsläpp och social hållbarhet som exempelvis mångfald och jämlikhet. Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Det nya EU-direktivet CSRD (The Corporate Sustainability Reporting Directive) som träder i kraft räkenskapsåret 2023 ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer ställa högre krav på företagen med tydligare innehåll i hållbarhetsrapporten och allt fler företag i EU kommer att omfattas jämfört med dess föregångare, NFRD. Rapporten ska presenteras i förvaltningsberättelsen i företagens årsredovisning och informationen ska tredjepartsgranskas.

Direktivet träder i kraft räkenskapsåret 2023 och nedan framgår när det börjar gälla för olika typer av företag.

 

  • 1 januari 2024 (rapportering 2025)

        - EU-PIE dvs. >500 anställda. För företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering.

  • 1 januari 2025 (rapportering 2026)- för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anställda, 40 MEUR omsättning, 20 MEUR balansomslutning.
  • 1 januari 2026 (rapportering 2027, dock undantag SME)- för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.
  • Non-EU companies
    - över 150 MEUR omsättning i EU 2028 (viss information).

 

Våra tjänster:

  • Revision och bestyrkande av hållbarhetsrapporter i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
  • Revision och översiktlig granskning av hållbarhetsrapporter utifrån standard RevR6 vilket ökar tillförlitligheten av hållbarhetsinformationen som presenteras. Denna granskning är mer snarlik den utifrån CSRD och vi rekommenderar att ert företag bestyrker er hållbarhetsrapport som ett led i övergången till det nya direktivet.
  • Rådgivning och konsultationer kring hållbarhetsrapporter. Om ni så är i uppstartsfasen och behöver hjälp med en ESG-strategi eller har kommit en bit på vägen, hjälper vi ert företag att komma vidare i ert hållbarhetsarbete. Vi anpassar oss efter er verksamhet och era behov. Vi kan även hjälpa er med en CSRD Gap-analys för att identifiera skillnaderna mellan er nuvarande hållbarhetsstrategi och styrning jämfört med kraven I CSRD.

 

Vill ni komma i kontakt med oss och vill veta mer om våra tjänster under "Reporting and assurance", se kontaktuppgifter nedan till vårt hållbarhetsteam.

Vill du veta mer?