Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill bedriva en hållbar verksamhet vilket innebär att identifiera både risker och möjligheter inom och utanför vårt företag. Här kan du läsa mer om hur vi på Forvis Mazars arbetar med hållbarhet.

Vi analyserar vilken positiv och negativ påverkan vår verksamhet har för våra medarbetare, delägare, kunder och andra intressenter som finns omkring oss och prioriterar sedan vilka hållbarhetsområden vi ska fokusera på. 
Denna process och utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om i våra hållbarhetsrapporter, som du hittar nedan.

I rapporterna beskriver vi även hur vår verksamhet bidrar till att öka medvetenheten om hållbarhet hos våra kunder och leverantörer.

Det går också att läsa om hur vi jobbar med att minska vår miljöpåverkan, hjälpa till att öka respekten för mänskliga rättigheter och att ta ett större samhällsansvar.

Dokument

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022-2023 Mazars AB
Mazars Hållbarhetsrapport 2021-2022
Mazars Hållbarhetsrapport 2020-2021
Mazars Hållbarhetsrapport 2019-2020
Mazars Hållbarhetsrapport 2018-2019
Mazars Hållbarhetsrapport 2017-2018
Mazars hållbarhetsrapport 2016-2017
Mazars hållbarhetsrapport 2015-2016
Mazars hållbarhetsrapport 2014-2015