Lead Advisory / M&A

Inom Forvis Mazars Lead Advisory hjälper vi våra kunder med genomförande av hela köp- eller säljprocessen av företaget eller del av företagets verksamhet. Våra team har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att förbereda ett bolag inför försäljning och ge råd kring strategi och taktik i själva genomförandet. Andra exempel är ”management buy-out”, ”management buy-in”, ”spin off” och ”carve out”.

Vid en företagsförsäljning letar vi efter köpare både på den svenska och den internationella marknaden där vi effektivt använder oss av Forvis Mazars globala plattform. Försäljningsprocessen täcker ett flertal faser där vi ansvarar för hela processen från att identifiera potentiella köpare och att utforma försäljningsprospekt till att kontakta köpare, ta in bud och kontrollera slutförhandlingen. På detta sätt kan våra klienter fokusera på den dagliga verksamheten och säkerställa att försäljning och lönsamhet inte viker.

Under förvärvsprocessen hjälper vi våra klienter att, vid behov, analysera marknadens drivkrafter, kartlägga intressanta målbolag och kontakta dessa för att utröna hur en process skulle kunna utformas. Vi hämtar sedan mer information om målbolaget och gör en preliminär värdering som vi bygger upp den fortsatta dialogen kring. Därefter gör vi en genomlysning (due diligence) av verksamheten för att bilda oss en klar uppfattning kring vilka risker som måste hanteras i förhandlingen. Vi ser till att driva processen hela vägen till avslut där vi ger råd och förhandlingsstöd för att avtalet ska tillvarata dina intressen som köpare.

Vill du veta mer?