Mazars 2020 C-suite barometer

Aj uprostred globálnej pandémie väčšina podnikateľských lídrov stále v roku 2021 očakávala rast. Čo ďalšie vidia na obzore?

Začiatkom roku 2020 sa spoločnosť Mazars rozhodla iniciovať tzv. C-suite barometer. Chceli sme posúdiť názory vedúcich riadacích lídrov na celom svete na ich aktivity a výhľad na nasledujúci rok. Chceli sme tiež porozumieť tomu, ako riadia a uprednostňujú krátkodobé a dlhodobé iniciatívy.

Naším zámerom bolo, aby prieskum tvoril základňu údajov, na základe ktorých by sme mohli sledovať, ako sa tieto názory vyvíjajú v nasledujúcich prieskumoch v nadchádzajúcich rokoch. 

Neúmyselne sme však nakoniec zaznamenali niečo iné: to, ako lídri medzinárodného obchodu reagovali na najťažšiu pandémiu za posledné storočie.

Mazars 2020 C-suite barometer za rok 2020 je komplexná štúdia názorov a výhľadov vedúcich lídrov na rok 2021. Je založená na poznatkoch od viac ako 500 C-suite lídrov z celého sveta.

Prekvapivý optimizmus

Celkovo výskum ukazuje prekvapivú úroveň optimizmu medzi lídrami levelu C-suite. Napriek náročnému prostrediu väčšina (58%) očakávala koniec roku 2020 s príjmami vyššími ako v roku 2019. Pri uvažovaní o roku 2021 boli vedúci lídri ešte pozitívnejší: viac ako 70% očakávalo vyššie príjmy ako v roku 2020.

To neznamená ignorovanie problémov: vplyv krízy Covid-19 je evidentný u 35%, ktorí uviedli, že ich príjmy budú nižšie ako v roku 2019. Zistili sme tiež negatívnejší výhľad od 40 ďalších respondentov, ktorí sa zúčastnili krátkeho prieskumu vo štvrtom kvartáli. Viac vedúcich pracovníkov sa pritom obávalo, že ich príjmy klesnú v roku 2021 viac než v roku 2020.

Prečítajte si našu novú správu a objavte viac:

  • Ktoré odvetvia a regióny sú z hľadiska budúcnosti najoptimistickejšie? A ktorých je najmenej?
  • Ktoré trendy by mali mať najväčší vplyv na podnikanie v nasledujúcich troch až piatich rokoch? A ako si sú istí riadiaci pracovníci, že ich podnikanie dokáže relevantne odpovedať?
  • Akým rôznym typom transformácie budú organizácie pravdepodobne čeliť v blízkej budúcnosti?
  • Na ktoré činnosti zameriavajú podniky svoj čas, peniaze a zdroje? Majú mať tieto aktivity krátkodobý alebo dlhodobý dopad?
  • Ako sa líšia názory podľa regiónu, odvetvia a veľkosti podnikania?

Celá správa a články reflektorov nižšie.

Dokumenty

Mazars_​2020_​C-suite_​barometer.pdf
Q&A with Mark Kennedy.pdf

Kontaktujte nás