Fortune Eylül 2018, Varlık Barışı Kapsamında Yararlanılabilecek Vergi İstisnaları

Varlık Barışı kapsamında, yurt dışından elde edilen temettüler, yurt dışı iştirak satış kazançları, yurt dışı iştiraklerin tasfiyesinden doğan kazançlar vergiden istisna edilmektedir.

Değerli Fortune okuyucuları,

Bu yazımda Varlık Barışı uygulamasında yurt dışı iştiraklerin satış kazancı, iştiraklerden elde edilen temettü ve tasfiye karlarının durumu ile ilgili uygulamalar konusundaki değerlendirmelerimi kısaca sizinle paylaşmak istiyorum.

Daha önce çıkan Varlık Barışı düzenlemelerinde olduğu gibi bu defa da 31.10.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen, yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar ile bu kurumlardan elde edilen iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Örneğin Fransa’da mukim bir şirketin Türkiye’deki gerçek kişi veya tüzel kişi ortağına 31 Ekim’den önce bir kar dağıtımı söz konusu ise dağıtılan temettünün bu yılın sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde elde edilen bu temettü kazancı gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bilindiği üzere, yurt dışındaki şirketlere iştirak eden şirketlerin elde ettikleri temettü kazançları ile iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi ile ilgili bazı düzenlemeler kurumlar vergisi kanununda yer almaktadır. Ancak söz konusu istisnalardan yararlanılabilmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerektiği açıktır. İşte varlık barışı ile, özellikle gerekli şartları haiz olmayan ve dolayısıyla Türkiye’de vergiye tabi olan iştirak satış ve temettü kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Yine gerçek kişilerce yurt dışından elde edilen temettü kazançları Gelir Vergisi Kanunu’nda vergiye tabi iken bu düzenleme ile gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bu arada 1.1.2018 tarihinden önce elde edilmiş ancak kayıtlara intikal ettirilmemiş ve beyan dışı bırakılmış olması halinde bu kazançların söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını hatırlatmak isterim.

Diğer bir Varlık Barışı düzenlemesi ise yurt dışında bulunan şirketlerin tasfiyesinden doğan ve 31.12.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançların da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi uygulamasıdır. Bu düzenleme yurt dışındaki şirketini herhangi bir nedenle kapatmak isteyenler için önemli vergisel fırsatlar sunmaktadır. Örneğin yurt dışındaki şirketinizi 1.000.000 ABD Doları sermaye ile Mayıs 2015’te kurduğunuzu düşünelim. Varsayalım ki bugüne kadar söz konusu şirketiniz hiçbir faaliyette bulunmamış olsun yani sermaye bugüne kadar aynı tutarda kalmış olsun. Bu durumda, şirketi tasfiye etmeniz halinde bugünün Dolar kuru ile sermayenizi TL olarak Türkiye’ye getirdiğinizde, koyduğunuz sermaye ile Türkiye’ye getirmiş olduğunuz sermayenin TL karşılığının farkı üzerinden vergi ödemeniz gerekecektir. Oysa Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanılması halinde söz konusu tasfiye kazançları üzerinden herhangi bir vergi ödenmesine gerek kalmayacaktır.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin belirttiğim tarihleri dikkate alarak işlem yapmalarını ve para transferine ilişkin dekont ve belgeleri gerektiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süre ile muhafaza etmelerini tavsiye ederim.

Leon Aslan Coşkun

Want to know more?