OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Güncellendi

Çok uluslu şirketlerin giderek daha önemli bir rol oynadığı günümüz ekonomisinde, transfer fiyatlandırması hem vergi idarelerinin hem de mükelleflerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İlişkili şirketler arasındaki işlemlerin Emsallerine Uygunluk İlkesi (arm’s length principle) kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi,  2017 yılından sonra 20 Ocak 2022’de yeniden güncellenmiştir.

Bu güncelleme aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

  • 2018 yılında güncellenen Kar Bölüşüm Yönteminin uygulanmasına ilişkin kısım Rehber’e ilave edilmiştir.
  • Yine 2018 yılında güncellenen Değerlemesi zor gayri maddi haklar kısmı Rehber’e ilave edilmiştir.
  • 2020 yılında yayınlanan Finansal İşlemler’e ilişkin açıklamalar Rehber’e ayrı bir Kısım olarak ilave edilmiştir.
  • Yukarıda belirtilen tüm değişiklikler doğrultusunda Rehber’in ilgili kısımları ve diğer bazı kısımlarda değişiklikler yapılmıştır.

Konuya ilişkin detaylı sirkülerimiz en kısa sürede yayınlanacaktır. Rehbere ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

OECD