Almanya’yla Otomatik Bilgi Paylaşımı yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 01.06.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Karar‘ı (T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr) ile Türkiye'nin finansal hesap bilgilerinin Almanya ile otomatik değişiminin yolu açılmıştır.

Bunun arka planı, Türkiye'nin 2017'de katıldığı Finansal hesap bilgilerinin değişimine ilişkin çok taraflı Yetkili Makam Anlaşması tüm AB ülkeleriyle birlikte uygulaması için (özellikle AB'den) uluslararası taleptir - yakın zamana kadar Türkiye Almanya'yı bunun dışında tutmuştur (Steueroasenabwehrgesetz in Deutschland - Mazars - Deutschland).

Karar, Türkiye vergi idaresi'nin 31 Eylül 2021'e kadar – Almanya vergi idaresine Almanya mukimi olan ve Türkiye'de banka/finansal kuruluş hesabı, bu hesaplar üzerinden elde ettiği gelirler (faiz, kâr payı, alım satım kazançları vs.) ve bu hesapların bakiyeleri bilgisinin bildirileceği anlamına gelmektedir. Faiz, kar payı ve alım-satım kazançlarına ek olarak, Türkiye'de bir banka hesabına tahakkuk eden sigorta ve yıllık ödeme sözleşmelerinden yapılan ödemelerin de bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye'deki finans otoriteleri bu verileri Türkiye'deki banka ve finans kuruluşlarından almaktadır.

Bu gelirlerin Alman vergi makamları tarafından şu ana kadar bilinmemesi nedeniyle, vergilendirme sonrası ek olarak, Almanya'da vergi kaçakçılığı için cezai takibat başlatılması riski vardır. Bu gelirlerin, Almanya mukimi için de Türkiye'de kazanılması veya orada kalması veya vergi mükellefinin Alman vatandaşı olmaması durumunda vergilendirilir. Gelir ve hesap bakiyeleri yalnızca 2019'dan itibaren bildirilse de, Alman vergi makamları, bu temelde daha önceki dönemler için müteakip vergilendirme ve muhtemelen vergi kaçakçılığı incelemesi yapabilir. Alman vergi makamları da bundan önceki yıllardan elde edilen gelirlerle ilgili sonuçlar çıkarabilir ve gerekirse bunları tarhiyat edebilir. Hesap bakiyeleri ayrıca, önceki yıllarda (Almanya'da vergiye tabi olabilecek) hediye, veraset yolu ile edinilen varlıklar, Alman vergi dairesine bildirilmemiş sonucu çıkması mümkündür.

İlgili Alman vergi dairesi vergi verilerini öğrenmeden önce, ilgili vergi mükelleflerinin kendilerini ihbar ederek cezadan muaf kalabilirler.

Mazars, konuyu netleştirmenize ve doğru stratejiyi geliştirmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 

İletişim