Covid-19’un Kadın Girişimciler ve Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa pandeminin kadın girişimciler  ve kadın çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendirdi. 

Çapa, “Global Girişimcilik İzleme Raporu’na göre Türkiye’de girişimcilik yüksek oranda bir kariyer tercihi olarak görülüyor.  Hazırlanan kadın girişimcilik endeksinde en temel zorluklar arasında pandemiden kaynaklı Türkiye’nin genel ekonomik durumu, finansmana erişmekteki zorluk öne çıktı” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN %8’i HİBE PROGRAMLARINDAN YARARLANIYOR

Çapa, “Araştırma sonuçlarına göre kadın girişimciler, girişimlerini hayata geçirirken çeşitli sebeplerle finansman kullanmayı tercih etmiyor. Banka kredi finansmanını tercih etmemeleriyle birlikte KOSGEB, TUBİTAK ve çeşitli hibe programlarından yararlanan girişimci oranı ise toplamın sadece %8’i olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

%49’U İŞLETME FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Yapılan diğer araştırmalar üzerinde de bilgi veren Çapa, “2020’de Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen ‘Kadın Çalışan ve Genç Girişimciler Üzerinde Kovid-19’un Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Araştırma’ pandeminin kadınlar üzerindeki etkileri üzerine çok önemli bilgiler veriyor. Araştırmaya katılan kadınların %49’u işletme faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, %3’ü ise işletme faaliyetlerine tamamen durdurma kararı aldığını belirtiyor” dedi.

TÜSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye iş birliğinde, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamak amacıyla hazırlanan ‘Kovid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri’ araştırmasında da kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunların birbirinden önemli ölçüde farklılaştığını aktaran Çapa, “Araştırmada kadınların artan ev işleri, yaşlı ve çocuk bakım sorumluluğu, uzaktan çalışma ile artan iş yükünün kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi açıkça ortaya çıkıyor” diye konuştu.

YAPILMASI GEREKENLER

Kovid-19 sürecinde yapılan tüm araştırmaların Kovid-19’un olumsuzluklarından en çok kadın girişimci ve kadın çalışanların etkilendiğini söyleyen Çapa, kadın çalışan ve girişimciler için atılması gereken adımları aşağıdaki şekilde sıraladı:

  • Kadınların iş ve ev hayatında mevcut sorunların açıkça konuşulması ve kamuoyu nezdinde farkındalık yaratılması,
  • Kadın çalışan ve girişimcilere yönelik maddi ve eğitim teşviklerin sayısının artırılması ve bu teşviklere ulaşımın kolaylaştırılması,
  • Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek yapıcı çözümler üretmesi. Kadın girişimciler ve kadın çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi için şirketlerin, devlet, kamu kurumları, STK ve finans kurumları ile iş birliklerini artırması,
  • Kadınların ev ve bakıma ilişkin yükümlülüklerinde dünyadaki iyi uygulamaların incelenip, Türkiye’de bir an önce uygulamaya geçirilmesi.