МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВМЕСТНИЯТ ОДИТ В БЪЛГАРИЯ – 4 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, със съдействието на Мазарс, организира международна конференция на тема „Съвместният одит в България – 4 години по-късно“ на 08 април 2022 г. от 09:30 ч. в хибриден формат – чрез пряко участие в зала „Здравец“ на хотел „Балкан“, град София, или чрез видео-конферентна връзка.

Международната конференция се организира по повод 4-годишното практическо прилагане на съвместния одит в България и с цел да се проведе професионална експертна дискусия, на която да се обсъдят и оценят предимствата и недостатъците, ефективността и ефикасността, влиянието върху концентрацията на пазара на одиторски услуги, както и специфичните характеристики на съвместния одит у нас.

Във връзка с това ще бъдат представени и резултатите от анкетно проучване по темата от научен колектив при Университета за национално и световно стопанство. Целта на проучването е да установи дали има, възприемани като такива, нетни ползи от осъществяването на съвместен одит в България. Изследването цели и установяване доколко концентрацията на пазара на одиторски услуги е редуцирана в резултат на въвеждането на съвместния одит. За да се осигури възможност за различен поглед върху едни и същи проблеми, предимства и недостатъци, анкетираните лица са обособени в три групи – предприятия, чиито отчети подлежат на съвместен независим финансов одит (предприятия – клиенти), одиторски дружества, осъществяващи съвместен одит, и надзорни институции.

Обобщените резултати показват, че независимо от различните роли на участниците на пазара на одиторски услуги, съществени различия в техните преценки няма. Очаквано, най-често като негативна характеристика на съвместния одит е посочвана повишената цена. Като цяло, обаче, средно претеглената оценка на положителните страни има известен превес над оценката за отрицателните страни на съвместния одит.

Конференцията ще се проведе в три панела, като първият е посветен на клиентите на съвместния одит, вторият – на съвместните одитори, а третият – на регулаторите Българска народна банка, Комисия за финансов надзор и Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори.
Кръглата маса ще бъде открита от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проф. д-р Огнян Симеонов и от г-н Любомир Каримански – председател на Комисията по бюджет и финанси при 47-то Народно събрание.

Сред водещите панелисти и модератори на конференцията ще бъдат Владимир Савов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ направление застрахователен надзор, Флоренс Пейбернез – председател на Висшия съвет за задължителен одит на Франция (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C), Свен Гентнер – началник-отдел, главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (DG FISMA) към Европейската комисия, Диана Митева – председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, Евелина Милтенова – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Константин Велев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и др.

Заявки за участие се приемат до 05 април 2022 г., като се попълни формата на линка https://forms.office.com/r/Pfv2Fn4gwk