Klar til digital indberetning af årsrapporten (XBRL)?

For de fleste virksomheder vil nye lovkrav til digital indberetning kræve en tilpasning af årsrapport-modellen for at kunne efterleve de krav som nu stilles af Erhvervsstyrelsen.

Efter den 30. juni 2012 har det været et krav, at alle virksomheder i regnskabsklasse B indberetter deres årsrapport digitalt (regnskabsår der er afsluttet den 31. januar 2012 eller senere). Virksomheder i regnskabsklasse C og D vil blive omfattet af kravet som følger:

Regnskabsklasse C:   
Skal indberette årsrapporter digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012

Regnskabsklasse D:  
Skal indberette årsrapporter digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013

Den digitale indberetning af årsrapporten kan finde sted via en webbaseret indtastningsløsning som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed, eller via særligt XBRL software såfremt den webbaserede løsning ikke indeholder de elementer som virksomheden har behov for. Hos Mazars tilbyder vi vores kunder at forestå den digitale indberetning af årsrapporten via de samme værktøjer og redskaber vi anvender i forbindelse med vores revision af årsregnskabet og vores assistancearbejde med opstillingen af årsrapporten.

Den digitale indberetning af årsrapporten vil for de fleste virksomheder kræve en tilpasning af årsrapport-modellen for at kunne efterleve de krav som den digitale indberetning stiller herunder den såkaldte ”XBRL-taksonomi” som skal overholdes, således at Erhvervsstyrelsens tilpasningskrav er opfyldt.

Ved at lade Mazars forestå den digitale indberetning af årsrapporten vil denne kunne foregå hurtigt, effektivt og med mindst mulig risiko for fejl. Vi kan endvidere tilbyde generel rådgivning omkring XBRL og processen omkring XBRL rapportering.

Partner