Skatterådgivning

Vi kan rådgive din virksomhed om skatteregler og hjælpe jer med skatteplanlægningen både nationalt og internationalt.

Vores medarbejdere i København samarbejder med professionelle revisorer over hele verden. Derfor er det nemt for os at følge med i ændringer i skattelovgivningen i andre lande og rådgive jer om mulige konsekvenser af nye regler.

Vores team kan være med til at sikre en effektiv styring af jeres skatteplanlægning både nationalt og internationalt.  Og vi kan hjælpe jer med at gennemføre organisationsændringer på en skattemæssig effektiv måde.

International skat

Vores internationale team kan hjælpe jer med skat i forbindelse med grænseoverskridende fusioner eller opkøb og grænseoverskridende handel med fast ejendom.

Hvis din virksomhed overvejer at etablere en afdeling i udlandet eller ønsker at placere fx forsknings- udviklingsaktiviteter i et andet land, kan vi rådgive om  grænseoverskridende skat.

Vores team består af skatteeksperter fra flere lande, og de trækker på skattespecialister i alle Forvis Mazars afdelinger verden over.

Moms og afgifter

Vores specialister kan hjælpe jeres virksomhed med at administrere moms- og afgiftsregler på såvel nationalt som internationalt plan. De rådgiver og hjælper med momsplanlægning, overholdelse af moms- og afgiftsregler og momsgennemgang af aktuelle og planlagte aktiviteter.

Privatpersoner

Vi tilbyder at assistere med at udarbejde din selvangivelse og bistå dig i kontakten til Skat.  Vi kan også rådgive dig om dine indkomst- og formueforhold og skabe et samlet overblik over din økonomi.

Vi kan hjælpe dig med at få det optimale ud af skattefradrag, godtgørelser og skatteordninger og rådgive dig om dine forretningsinteresser. Desuden kan vi hjælpe dig med at vurdere de skattemæssige konsekvenser af dine familieforhold.

Selskaber

Vi tilbyder at hjælpe jer med at udfylde jeres selvangivelse. Vi kan give jer et overblik og påpege de steder, hvor det er muligt at opnå besparelser.

Vi kan identificere jeres skattemæssige position og kontakte Skat på jeres vegne.

Transfer pricing

Vores team rådgiver om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder.

Vi kan blandt andet hjælpe din virksomhed med at udfærdige den lovpligtige dokumentation og rådgive i forbindelse med forhandlinger med skattemyndigheder og planlægning med henblik på at minimere den globale skattesats.

Forvis Mazars har kontorer og samarbejdspartnere over hele verden, og vores rådgivning tager udgangspunkt i fælles standarder på tværs af lande. Derfor er du altid sikret konsistent og god kommunikation i forbindelse med den rådgivning, du vælger.  

Udstationering og grænsegængere

Vores team kan hjælpe dig eller din virksomhed med alle forhold i forbindelse med  udstationering eller arbejde i flere lande.

Vi kan hjælpe med råd om, hvordan lønindtægten kan optimeres for medarbejdere, der arbejder i flere lande for samme eller flere arbejdsgivere.

Vi rådgiver om opholds- og arbejdstilladelser og udfylder personlige selvangivelser. Ligesom vi rådgiver om aktieoptionsordninger, udenlandske pensionsordninger og social sikring af medarbejdere, der er grænsegængere.

Vil du vide mere?