Sustainability strategy

Vi arbejder aktivt med social og miljømæssigt ansvar samt bæredygtighed i hele organisationen og sammen med de interessenter, som vi samarbejder med

Corporate Social Responsibility

Det ligger dybt i Mazars’ historie, at tilbyde kunderne ansvarlige løsninger med respekt for den enkelte kundes behov. Løbende at være på udkig efter bæredygtige løsninger, er en integreret del af vores virksomheds værdier, identitet og kultur. Derfor arbejder vi som en selvfølgelighed aktivt med social og miljømæssigt ansvar samt bæredygtighed i hele organisationen og sammen med de interessenter, som vi samarbejder med: vores kunder og leverandører, vores medarbejdere og vores samfund.

Vi vil gerne være med til at gøre en forskel

Vi er ansvarlige over for os selv og vores omgivelser

Udvikling af bæredygtige ydelser

Virksomhedernes succes måles ikke længere udelukkende udfra deres finansielle resultater. Hos Mazars er vi opmærksomme på denne udvikling og anvender vores ekspertise inden for revision og rådgivning som støtte for vores klienters implementering af effektive CSR strategier, ligesom vi tilbyder en række ansvarlige ydelser, som er tilpasset jeres specifikke behov baseret på en innovativ tilgang og afstemt til lokale, kulturelle og juridiske forhold. Som en naturlig forlængelse heraf, er vi i Danmark nu også i stand til at tilbyde Human Rights Audit.

Reduktion af klimapåvirkningen

Som en del af Mazars' fællesskab har vi en forpligtelse til at beskytte miljøet, hvorfor et element af vores CSR strategi er dedikeret til bekæmpelse af negative klimaændringer. I samarbejde med vores leverandører finder vi i Danmark produkter, der er skånsomme for miljøet. Vi har derfor bl.a. forpligtet os til alene at anvende økologivenlige rengøringsmidler. Vi anvender i bedst muligt omfang begge sider af papiret ved print, og opfordrer medarbejderne til at handle og tænke miljøbevidst på arbejdspladsen. Læs mere om hvad Mazars har forpligtet sig til internationalt – http://www.mazars.com/Home/About-us/Partnership-Social-Responsability

Respekt for medarbejdere og trivsel på arbejdspladsen

I den overbevisning, at vores partnerskab virkelig er beriget af de mange forskellige mennesker, der vælger at slutte sig til os, har Mazars aktiveret politikker til at fokusere på vores vigtigste ressource – medarbejderne! Det er væsentligt at være i balance med krop og sjæl, hvis vi skal kunne yde optimalt. I Danmark har vi derfor en sundhedspolitik og støtter medarbejdernes sportsinitiativer. Vi finder løsninger, der passer den enkelte medarbejder. For at vi kan følge trivslen på arbejdspladsen, får vi med jævne mellemrum foretaget trivselsundersøgelser, og vi følger selvfølgelig op på tilbagemeldingerne.

Forpligtelse over for samfund og fællesskab

Da vi hos Mazars mener, at en organisations præstationer ikke udelukkende kan måles ved dens finansielle og økonomiske resultater, rækker vores bekymring for det almene langt ud over de spørgsmål, der er forbundet med vores erhverv eller vores ekspertise. Det er derfor, vi er involveret i livet i det samfund, vi arbejder i, hvad enten det betyder at tage aktiv del i samfundets mest presserende debatter, eller spiller en central rolle for succesen af initiativer designet til at forbedre solidariteten og kontinuiteten i etiske værdier. Mazars har historisk deltaget i diskussioner og med input til tænke-tanke, støtter konkrete undervisningsprogrammer ligesom der gives støtte til velgørenhed og mærkesager. I Danmark forpligter vi os til velgørenhed ved at fastsætte økonomiske mål for vores bidrag og afsætter tid til at klæde vores medarbejdere på til at kunne gøre en indsats for deres medmennesker: bl.a. ved afholdelse af førstehjælpskurser og ikke mindst undervise studerende i privatøkonomi.

Stories 2022. For Good

05d05c4bd636-Stories-2022.-For-Good_1600x500.jpg
Rapportering af din bæredygtige indsats er mere relevant end nogensinde før.

Læs mere