NGO'er

Vi følger den politiske udvikling i forhold til NGO’erne, og har et opdateret overblik over de særlige vilkår, der gælder for markedet både nationalt og internationalt.

Revisionsopgaver for NGO’er kræver en anden tilgang til finansielle og forvaltningsmæssige forhold end de fleste andre virksomheder. Dels fordi formålet ofte er at få indsamlede midler spredt hurtigt ud hvor de gør bedst gavn. Dels fordi befolkningen har høje forventninger til NGO’ers ydeevne og ansvarlighed.

Hos os kan I få en række ydelser, som opfylder de særlige behov, I har som NGO.

Vi tilbyder revision og regnskabsmæssig ekspertise, herunder effektiv lovpligtig finansiel- og forvaltningsrevision, rådgivning i forhold til lovgivning, rapportering, økonomistyring, interne kontroller, samt modtagelse og anvendelse af offentlige midler.

Vi rådgiver om skat, herunder LL §8 A & 12, ansættelsesret, lønsumsafgift og moms/momskompensation samt om ledelse, herunder forståelse af sund og god ledelse, social rapportering, kvalitetskontrol, bæredygtige planer og it-systemer.

Hos Forvis Mazars ønsker vi at bidrage med mere end forståelse for de overordnede spørgsmål. Når vi også gerne vil forstå de særlige værdier, der ligger til grund for jeres virksomhed, er det fordi det giver os en unik mulighed for at tilbyde jer den bedste rådgivning.

NGOs