Revision

Den underliggende værdi af revision er et middel til at opretholde en virksomheds troværdig. For børsnoterede selskaber, omfatter det også bæredygtigheden af værdien på aktiekursen på lang sigt. For en ejerleder, er en professionel udført revision en afgørende kontrol.

En finansiel revision handler om at producere troværdige finansielle oplysninger, men vi ønsker at gå et skridt videre end blot at sikre, at tallene er retvisende. Vi kan rådgive dig om konsistensen og pålideligheden af dine finansielle oplysninger, ligesom vi kan hjælpe dig med at forbedre den måde, du producerer og præsenterer økonomiske og finansielle oplysninger - til at hjælpe dig med at håndtere risici effektivt. Du vil også være i en bedre position til at træffe strategiske beslutninger og øge gennemsigtigheden over for f.eks. aktionærerne.

Revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed spiller en afgørende rolle i en vellykket forvaltning af en organisation, især når revisorerne etablerer effektive arbejdsrelationer, baseret på gensidig tillid og respekt, med centrale aktører inden for en virksomhed eller en organisation, herunder ledelsen, eksterne bestyrelsesmedlemmer og andre rådgivere.

Vores kunder drager fordel af:

  • vores unikke, integrerede struktur, der giver os mulighed for at sammensætte grænseoverskridende teams under én partner.
  • vores robuste og udfordrende tilgang til revision. Vi viger ikke tilbage fra ansigt-til-ansigt diskussion og udfordrer gerne revisionsspørgsmål - vi har alle de tekniske processer og procedurer, som kunder forventer af et internationalt firma, men vores partnere gemmer sig ikke bag dem.
  • partner-ledede kundeservice. Vi har ikke for vane at ændre dit Forvis Mazars team, når dette måtte være til ulempe for dig - det er normen, at partneren du tilknyttes etablerer en langsigtet relation, så længe de nuværende rotationsregler tillader det.

Vi sikrer os, at vi har ekspertisen, de rigtige værktøjer og metoder til at tilpasse os din organisations kendetegn. Vi kan også trække på vores bredere netværk af eksperter - fra aktuarer til intern kontrol, finansielle modellering specialister og juridiske teams, der kan levere specialiserede løsninger.

Kontaktpersoner