"THE GOOD BANK" - GLOBAL RAPPORT 2013

I de seneste seks måneder har Mazars deltaget i en global debat ledet af ”The Economist Group”, der sammen med flere eksperter blev stillet det kritiske spørgsmål: "Hvad kræves der for at være en god bank?"

”The Good Bank”-rapporten, udgivet af The Economist Intelligence Unit og Mazars, samler resultatet af en live webcast debat, online diskussion og analyse med bidrag fra ledende bankdirektører og eksperter i ydelser inden for den finansielle sektor.

Debatten drejede sig om at finde, hvad der ses at være grundlaget for en god bank:

The Good Bank

 

  • Troværdighed: hvordan kan bankerne genvinde tilliden hos den stadig skeptiske omverden?
  • Innovation: et flertal (52%) af de adspurgte, der deltog i live webcast debatten, mener, at de mest værdifulde fornyelser i banksektoren er skabt uden for bankerne selv.
  • Effektivitet: kan bankerne yde den økonomiske kredit, som kræves for vækst og for at opfylde behovene hos aktionærer, lovgivere, indskydere og den bredere offentlige interesse?

Læs eksperternes synspunkter i den fulde rapport, som gratis kan downloades nedenfor og/eller på http://www.managementthinking.eiu.com/good-bank.html-0

Dokument

The Good Bank

Partner