Forvis Mazars - Đa dạng và Sự hòa nhập

Bình đẳng giới, tính đa dạng và sự hòa nhập.

Đa dạng về bản chất doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu rằng giá trị đối với doanh nghiệp của chúng tôi, khách hàng và cộng đồng được tạo ra bằng việc tôn trọng các quan điểm khác nhau, trao quyền cho nhân sự và mang lại sự đa dạng về kiến thức, quan điểm và kỹ năng.

Là một tâp đoàn quốc tế hợp nhất với đội ngũ nhân sự trên toàn thế giới, Forvis Mazars, về bản chất, là một tổ chức đa dạng về địa lý, đã lớn mạnh và phát triển bởi sự đa dạng về quốc tịch, ngôn ngữ và giáo dục.

Ngày nay, bộ máy lãnh đạo của chúng tôi là một ví dụ mẫu về sự đa dạng này: Ban điều hành Tập đoàn bao gồm 08 quốc tịch khác nhau (trên tổng số 12 thành viên) và Hội đồng quản trị Tập đoàn tập hợp 09 quốc tịch khác nhau (trên tổng số 11 thành viên).

Tận dụng tối đa sự khác biệt này với tư cách là một tổ chức toàn diện cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề, phát triển doanh nghiệp nhằm, sau cùng, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Toàn diện trong cơ cấu tổ chức

Tính đa dạng tại Forvis Mazars vượt ra khỏi sự khác biệt về địa lý. Chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một môi trường làm việc hòa nhập - nơi các nhóm chuyên gia, các nhà lãnh đạo cũng như hiệu quả công việc đến từ nhiều phong cách khác nhau với những xuất phát điểm khác nhau và từ những nơi mà sự khác biệt giúp dẫn đến giá trị và thành công lớn hơn.

Những khác biệt này có thể tìm thấy trong cộng đồng xung quanh chúng ta, cả người bình thường và người khuyết tật, tuổi tác, văn hóa, giáo dục, giới tính, bản dạng giới và biểu hiện, ngôn ngữ, tôn giáo, xu hướng tính dục, nền tảng kinh tế xã hội và phong cách làm việc.

Forvis Mazars hoạt động như một thể thống nhất và mạng lưới quốc tế, hợp nhất của chúng tôi giúp chúng tôi, về mặt cơ cấu doanh nghiệp, trở thành một tổ chức đa dạng và toàn diện.

Bình đẳng giới, sự đa dạng và hòa nhập

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện của nữ giới trong các vị trí lãnh đạo và đã đạt được những tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới trong toàn Tập đoàn. Ngày nay, phụ nữ chiếm 35% trong đội ngũ lãnh đạo toàn cầu của Forvis Mazars, theo đúng kế hoạch phát triển chiến lược năm 2024. Lãnh đạo nữ cũng nắm giữ 43,5% các vị trí quản lý tại Forvis Mazars (là thành viên của Ban điều hành Tập đoàn và Hội đồng Quản trị Tập đoàn). Mặc dù điều này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc (+13 điểm phần trăm trong một năm), chúng tôi vẫn cần cân bằng hơn nữa sự hiện diện của nữ giới trong Ban điều hành Tập đoàn và trong các hội đồng quản trị cũng như ủy ban điều hành tại các nước. Chúng tôi tin rằng các mục tiêu đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sẽ có hiệu quả.

  • Ngày nay, hơn 70% trong số 92 quốc gia thuộc mạng lưới của chúng tôi theo dõi và chia sẻ các chỉ số đa dạng giới. Gần một nửa số nhân sự (47%) cho biết các sáng kiến ​​và chương trình đa dạng giới được triển khai, hầu hết đều có các chính sách nhân sự cụ thể hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lộ trình nghề nghiệp của các nhân sự hiện đang là cha mẹ.
  • Thành viên Ban điều hành Tập đoàn có tới 50% là nữ quản lý cấp cao, quản lý các bộ phận Nhân sự và Phát triển nhân tài, Tài chính, Tiếp thị và Truyền thông, Quản lý chất lượng và rủi ro, Công nghệ thông tin và sáng kiến nâng cao hiệu suất làm việc cũng như bộ phận Hành chính - văn phòng. 

Dù đã nỗ lực, chúng tôi vẫn muốn có nhiều nỗ lực đóng góp hơn nữa. Vào năm 2021, chúng tôi đã bổ nhiệm một lãnh đạo toàn cầu về đa dạng và hòa nhập - người thúc đẩy chiến lược đa dạng giới dựa trên bốn động lực thay đổi: trách nhiệm giải trình của lãnh đạo, các chương trình nâng cao nhận thức, nhân sự, cũng như kiến ​​thức và công cụ. Nhà lãnh đạo này, người báo cáo với Giám đốc điều hành Tập đoàn, tạo động lực cho một cộng đồng gồm 200 nhà lãnh đạo trên toàn cầu và thực hiện các cuộc đối thoại về Đa dạng và Hòa nhập với 20 quốc gia dẫn đầu về hoạt động này trong Tập đoàn để thảo luận về các kế hoạch hành động. Mục tiêu cuối cùng và thực tế của chúng tôi là đến năm 2025, có 25% đại diện Forvis Mazars tại các nước là phụ nữ.

Để giúp chúng tôi hiện thực hóa hành trình này, chúng tôi đã hợp tác, ở cấp độ Tập đoàn, với Gender Balance Observatory, một tổ chức chuyên cung cấp kiến ​​thức và sáng kiến ​​để nâng cao vai trò lãnh đạo và đại diện của phụ nữ trong ban điều hành nòng cốt. Làm việc cùng các thành viên trong Gender Balance Observatory, Forvis Mazars đã phát triển một danh mục cho các Giám đốc điều hành nhằm đánh giá liệu tổ chức của họ có thực hiện các hành động cần thiết để mang lại kết quả hay không. Đây là một công cụ chúng tôi đang sử dụng để thúc đẩy sự chuyển đổi và tiến bộ của Tập đoàn.

Hợp tác với Gender Balance Observatory, Forvis Mazars đã phát triển một bạch thư bao gồm những hiểu biết quan trọng từ các chuyên gia và CEO, những người chia sẻ quan điểm của họ về các rào cản và thành kiến ​​phổ biến cũng như cách thúc đẩy cải thiện đa dạng giới.

Sự tận tâm từ cấp lãnh đạo

Ban Điều hành Tập đoàn luôn tận tâm với việc đưa sự đa dạng và hòa nhập vào mọi hoạt động tại Forvis Mazars. Bằng cách định hình văn hóa và chiến lược dài hạn xoay quanh sự hòa nhập, ban lãnh đạo của chúng tôi cam kết xây dựng một tập đoàn đa dạng toàn cầu biết công nhận và khen thưởng sự khác biệt.

Giám đốc điều hành tập đoàn Forvis Mazars, ông Hervé Hélias, đã đưa ra lập trường về đa dạng giới bằng cách làm việc với các Giám đốc điều hành khác trong Gender Balance Observatory và đồng ký kết một số cam kết xây dựng sự đa dạng giới trong nội bộ và cộng đồng để có các chiến lược với tác động lớn hơn. Chúng tôi đã công bố những quan điểm này trên trang mạng của Forvis Mazars và quảng bá chúng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Năm 2021, ông Hervé Hélias và Giám đốc điều hành Forvis Mazars tại Pháp, ông Olivier Lenel, đã đồng ký kết “Tuyên ngôn của cơ quan chính phủ Pháp phụ trách Bình đẳng giới, Đa dạng và Cơ hội bình đẳng nhằm bảo vệ nữ nạn nhân của bạo lực”. Bằng cách ký vào văn bản này, chúng tôi chia sẻ cam kết hành động chống lại bạo lực, cho dù trong nội bộ hay ngoài cộng đồng.

Những sáng kiến ​​này đang định hình Forvis Mazars như một tổ chức đánh giá cao giá trị của sự khác biệt và tầm quan trọng của sự hòa nhập, đồng thời mang lại thành công cho nhân sự và khách hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm?